Elektrikerförbundet i strid med Unionen

Publicerad: 2020-09-09 kvinnas hand trycker på knappsatsen på ett hemlarm

Hometec Securitys personal utför inte installationer, menar Unionen, och räknas därför som tjänstemän. Men Elektrikerförbundet pekar på ett tidigare fall där anställda på ett liknande företag bedömdes vara arbetare. Foto: Daniel Jedzura/Shutterstock.com

Elektrikerförbundet och Unionen är oense om vem som bör ha kollektivavtal med ett larmföretag i Göteborg. Båda förbundens tidningar redogör för de olika parternas ställning i frågan.

Hometec Security, ett larmföretag i Göteborg, är i centrum för en facklig konflikt mellan Unionen och Elektrikerförbundet. Företaget har i nuläget ett kollektivavtal med Unionen, och många av de anställda är medlemmar där.

Men Elektrikerförbundet menar att de anställda utför arbetareuppgifter. Därför har de nu inlett en strejk på företaget för att få dem att teckna kollektivavtal med dem för deras larmoperatörer, skriver tidningen Elektrikern.

Olika tolkning av de anställdas arbetsuppgifter

Problemet är att förbunden har olika syn på om de anställda är tjänstemän eller arbetare. Jimmi Hall, som är central ombudsman på Unionen, säger att arbetsuppgifterna som företaget har uppgett till dem är tjänstemannauppgifter.

– Och företaget har ju sedan i somras kollektivavtal med Unionen. Så de som är anställda har ju försäkringar och sådant som ingår i vårat avtal.

Elektrikerförbundet hänvisar till en skiljedom från oktober förra året, där skiljenämnden beslutade att larminstallatörer på Sector Alarm utförde arbetareuppgifter. Även detta ärende började med en tvist mellan Elektrikerförbundet och Unionen, där Elektrikerförbundet alltså fick rätt.

Elektrikerförbundet: Vi har rätt att teckna kollektivavtal

Men främst handlar tvisten om rätten att teckna kollektivavtal. Det menar Elektrikerförbundets förhandlingschef Mikael Pettersson. 

– För oss är det enkelt. Vi har rätt att teckna avtal på företaget för arbetare och installationsarbeten.

Han tycker också att det är olustigt att Unionen för arbetsgivarens talan i frågan, vilket även medlemmarna och Medlingsinstitutet borde reagera på.

Unionen: Vi har försökt reda ut saken förbunden emellan

Enligt Elektrikerförbundet har några av deras medlemmar på Hometec Security känt sig påtvingade att byta fackförbund till Unionen. Detta genom att hålla ett obligatoriskt möte där Elektrikerförbundet baktalades, berättar förbundets ombudsmän för Kollega.

Unionen har en helt annan syn på saken. Jimmi Hall menar att informationen som gavs var att företaget hade kollektivavtal med Unionen, utan några påtryckningar.

Jimmi Hall säger också att Unionen kontaktat Elektrikerförbundet för att reda ut frågan om Homtec Securitys arbetsuppgifter. Elektrikerförbundet ska då ha svarat att det inte behövdes, och därefter tilltog de stridsåtgärderna.

Evelina Grenehed

Skribent

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka