En av tre HRF-medlemmar utsatta för sextrakasserier på jobbet

Publicerad: 2019-12-23 Kvinna försvarar sig mot oönskad beröring

35 procent uppger i HRF:s medlemsundersökning att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.

Anställda på hotell och restauranger utsätts i hög grad för sexuella trakasserier på jobbet. Det visar en medlemsundersökning gjord av Hotell- och restaurangfacket.

Enligt en medlemsundersökning gjord av Hotell- och restaurangfacket (HRF) hör sexuella trakasserier till vardagen för många av förbundets medlemmar. En av tre medlemmar uppger i undersökningen att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier av gäster under det senaste året.

HRF:s avtalssekretarare Per Persson ser allvarligt på enkätens resultat.

– Man ska inte behöva räkna med att bli kränkt och förnedrad på jobbet. Att 35 procent har blivit utsatta är en katastrof, det går inte att säga något annat, säger Persson i en kommentar till Hotellrevyn, som är HRF:s medlemstidning.

HRF: Arbetsgivaren har det största ansvaret för arbetsmiljön

Per Persson menar att arbetsgivaren bär det största ansvaret för de anställdas arbetsmiljö. De anställda måste känna sig trygga och skyddade av sina chefer och arbetsgivarens ägare. Ett led i det arbetet kan vara att ta fram en policy tillsammans med de anställda om vad som gäller när sexuella trakasserier sker.

– Man måste ha riktlinjer för vad som gäller. Kan jag till exempel smälla en silverbricka i huvudet på en gäst som beter sig illa, utan att råka ut för repressalier? säger Persson i intervjun med Hotellrevyn.

Trakasserier vanligare vid julfester

15 procent av medlemmarna uppger att sexuella trakasserier har förekommit när gäster har deltagit i särskilda festligheter, som till exempel julbord eller andra julfester. När alkohol förekommer och det rör sig om stora grupper av gäster beter sig gästerna annorlunda.

Det kan kan handla om både fysiska övergrepp, som att gästerna tar de anställda på rumpan, eller psykiska övergrepp, som oönskade sexuella inviter eller kommentarer om de anställdas kroppar.

Sexuella trakasserier sker även mellan anställda

Trakasserierna kommer inte bara från gäster. Enligt enkätundersökningen förekommer det också sexuella trakasserier mellan anställda på arbetsplatserna.

Över 20 procent av fackets medlemmar uppger i undersökningen att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier av arbetskamrater under det senaste året. Dessutom uppger 10 procent att de har blivit utsatta för kränkningar av en chef på arbetsplatsen.

Redaktionen

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka