Mellanchefer inom vården har undermålig arbetsmiljö

Publicerad: 2018-09-10

I tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsmiljön för mellanchefer inom vård och omsorg. Resultatet är ingen rolig läsning. 99 procent av samtliga arbetsplatser måste åtgärda brister i arbetsmiljön för cheferna.

Arbetsmiljöverket har träffat 1 300 första linjens chefer inom vård och omsorg hos 113 olika arbetsgivare för att undersöka deras arbetsmiljö. Totalt har man besökt 86 kommuner, 15 landsting och 12 privata vårdgivare.

I myndighetens rapport framgår det att det på de flesta arbetsplatser finns brister i chefernas arbetsmiljö.

99 procent av arbetsplasterna har fått krav på att åtgärda brister

Många mellanchefer arbetar i ett extremt tufft klimat och totalt har 99 procent av alla arbetsplatser fått krav på brister som måste åtgärdas från Arbetsmiljöverket.

Från ledningen kommer ofta höga krav samtidigt som cheferna ska agera bra stöd för sina egna medarbetare. Jobbet innebär ofta tidspress och att man ska hantera alltifrån hög personalomsättning till datorer som krånglar och hjälpa vårdbiträdet när ordinarie personal saknas.

Första linjens chefer är oftast kvinnor och även närmsta chef till sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och hemtjänstpersonal.

Arbetsgivarna kan inte följa upp arbetsmiljön

Arbetsgivarna har många gånger svårt att följa upp hur chefernas arbetsmiljö är. Erna Zelmin-Ekenhem är Arbetsmiljöverkets generaldirektör. Hon anser att det behövs strukturer så att man kan följa upp chefernas arbetsbelastning och se vilket stöd som behövs.

Hon tycker att mellancheferna måste få hjälp med hur de ska prioritera sina arbetsuppgifter för att kunna fokusera på sina kärnuppdrag. Annars tror Erna Zelmin-Ekenhem att det är stor risk att cheferna drabbas av ohälsa och inte klarar av att jobba kvar.

Varannan anställd har funderat på att sluta

Det tuffa arbetsklimatet inom vård och omsorg har fått många anställda att fundera på att sluta. I en rapport från Vårdförbundet och Kommunal framgår det att varannan anställd inom vård- och omsorgsyrken någon gång funderat på att sluta.

Anledningarna uppges vara pressade scheman och dålig lön. Dessutom har fyra av tio ångrat val av yrke på grund av den tidspress det inneburit.

Filip Svensson

Skribent

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka