Det gäller på arbetsplatsen under sommarvärmen

Publicerad: 2018-07-27

Det finns särskilda riktlinjer för den som arbetar i ovanligt varma temperaturer. Den här sommaren har temperaturerna runtom i landet nått rekord. Därmed har arbetsgivarna åtgärder som de bör vidta.

För höga arbetstemperaturer medför risker för de arbetande. I extrem hetta kan arbete leda till illamående, värmeslag och ökad olycksfrekvens.

Arbetsgivaren har därmed ett ansvar för att arbetet utförs under bra förhållanden.

Årets sommartemperaturer har varit rekordhöga. Trots att semestern kommit hit, innebär inte det att alla har semester. Det här är vad som gäller på arbetsplatser i sommarvärmen.

Arbetsgivaren bär det största ansvaret

Riktlinjerna från Arbetsmiljöverkets håll är att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att temperaturen de anställda jobbar i ska vara acceptabel och behaglig. 

Det beror på att varma temperaturer innebär en stor belastning för hälsan. Extra farligt blir det när extrem hetta kombineras med tungt kroppsarbete.

De anställda har dock också ett ansvar att via ett skyddsombud eller direkt till arbetsgivaren påtala eventuella arbetsmiljörisker.

Arbetstid och arbetsplats ska om möjligt justeras

Allt fler arbeten är platsoberoende, och det ska has i åtanke under särskilt påfrestande temperaturer. Om möjligt ska arbete i extrem värme antingen förläggas i skuggan eller eventuellt i hemmet.

Är arbetstiden inte avgörande för verksamhetens arbete, kan även arbetstiden förskjutas för att på så sett undvika de absolut hetaste timmarna på dygnet.

Vatten ska vara lättillgängligt och pauserna ska vara långa

Det är även viktigt att arbetstempot justeras under särskilt heta arbetsförhållanden. Det går inte att förvänta sig att arbetstempot ska vara som vanligt.

Arbetsmiljöverket rekommenderar bland annat regelbundna pauser som är längre än normalt. Dessutom bör arbetsplatsen på ett hygieniskt sätt vara försedd med vatten för att förebygga vätskebrist.

 

Lovisa Aronsson

Skribent

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka