Vårdfacken oense om KD:s förslag om dubbel glesbygdslön

Publicerad: 2018-09-07

Foto: Pressbild/Kristdemokraterna

800 miljoner kronor är beloppet som Kristdemokraterna vill lägga på landsbygdens vårdpersonal i hopp om att minska mängden inhyrd personal. Förslaget ifrågasätts av Vårdförbundet som menar att bristen på sjuksköterskor finns över hela landet, rapporterar Arbetsvärlden

I och med Kristdemokraternas förslag vill man ge landsbygdens läkare, sjuksköterskor och specialsjuksköterskor dubbel lön för mödan. För att få ta del av kakan behöver de räkna med att vara bundna att jobba halvtid under ett minimum på 24 månader i områden som drabbats av kompetensbrist.

Kristdemokraterna vill stödja vården med 800 miljoner kronor årligen

Kristdemokraternas förslag innebär att de vill stödja landstingen med 800 miljoner kronor årligen för att locka till sig sjukvårdspersonal. Enligt partiets beräkningar kommer 800 miljoner kunna erbjuda 700 specialistsköterskor eller 352 specialistläkare dubbel lön.

Trots att Kristdemokraterna ännu inte lagt fram något förslag på hur finansieringen av förslaget ska se ut så tror man att en sådan satsning skulle innebära sparade pengar. Detta eftersom att målet är att landstinget inte ska behöva hyra in någon personal för att täcka kompetensbrist.

Läkarförbundet välkomnar förslaget

Läkarförbundet ser ett stort behov av landsbygdsetablerade läkare och ställer sig positiva till Kristdemokraternas förslag. 

Enligt Heidi Stensmyren som är ordförande på Läkarförbundet skulle förslaget underlätta för läkare och deras familjer genom att de får en faktisk möjlighet att etablera sig på landsbygden. Förslaget gör det också möjligt att jobba vidare med frågan om hur man lockar mer vårdpersonal till att arbeta på landsbygden.

Vårdförbundet menar att sjuksköterskebristen bör lösas rikstäckande

Ragnhild Karlsson, Vårdförbundets vice ordförande, är inte lika nöjd med Kristdemokraternas förslag och vill istället att bristen på sjuksköterskor är ett problem som sträcker sig över hela landet. Bristen på bra arbetsvillkor och lönehöjningar är grundpelare i sjuksköterskebristen vilket har lett till att sjuksköterskor tar sig till kompetensuthyrningsföretag. 

Enligt ett eget framlagt förslag om höjda löner vill Vårdförbundet ge 2 000 kronor mer i lön till både sjuksköterskor och barnmorskor under fem år.

Lovisa Biwall Sandberg

Skribent

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka