Hitta rätt fackförbund inom bygg & anläggning

Bygg & anläggning innefattar flertal olika yrken och arbetsuppgifterna kan skilja sig mycket beroende på vad du arbetar med inom bygg & anläggning. Du kan ha många olika arbetsuppgifter och fungera som allt-i-allo och du kan även vara specialiserad på ett visst område inom bygg & anläggning. Arbetsuppgifterna kräver ofta mycket fysiskt arbete och ofta använder du olika maskiner och tekniskt avancerade instrument i arbetet. Det finns även mer administrativa arbeten inom både bygg och anläggning som exempelvis innebär att du har helhetsansvar för att ett projekt fungerar enligt ritning eller ansvarar för att ta fram ekonomiska kalkyler för olika byggen och projekt.

Medlemskap i ett fackförbund kan ha många fördelar för dig som arbetar inom bygg & anläggning. Som medlem i ett fackförbund får du möjlighet att påverka och kan därför ha större inflytande över din arbetsmiljö och andra arbetsförhållanden. Upptäcker du risker på din arbetsplats kan du alltid vända dig till ditt fackförbund. Det fackförbund du är eller blir medlem i är ett viktigt stöd för dig som arbetar inom bygg & anläggning då arbetsplatsen kan vara farlig om det finns brister i arbetsmiljön. . 

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka