Centralorganisationer

De flesta svenska fackförbund är anslutna till någon av tre fackliga centralorganisationer. Organisationernas roll är att arbeta på nationell politisk nivå för att förbättra arbetsmarknaden för dem som arbetar inom deras område.

Centralorganisationerna arbetar med övergripande fackliga frågor som är gemensamma för alla medlemsförbunden. 

Medan fackförbunden riktar sig till enskilda medlemmars situation på jobbet, vill alltså centralorganisationerna förbättra arbetsmarknaden för alla arbetstagare inom deras sektor.

Till exempel kan centralorganisationerna lämna förslag på ändrade lagar som gäller för alla på arbetsmarknaden. Fackförbunden jobbar däremot direkt på arbetsplatserna för att förhandla om kollektivavtal.

Exempel på vad centralorganisationer gör

  • Svarar på utredningar och lagförslag om arbetsmarknaden.
  • Lämnar egna förslag på lagändringar.
  • Opinionsbildar för att påverka i samhällsfrågor.
  • Samordnar fackförbundens avtalsförhandlingar.

Vilka är de fackliga centralorganisationerna?

De fackliga centralorganisationerna vi har i Sverige är LO, TCO och Saco. Organisationerna riktar sig till varsin kategori av arbetstagare.

LO företräder arbetare

LO är centralorganisationen för arbetare, det vill säga yrken som är främst kopplade till fysiska arbetsuppgifter. Exempelvis fackförbund inom industri, service, verkstad och transport är anslutna till LO.

Namnet LO står för Landsorganisationen och det är den äldsta fackliga centralorganisationen i Sverige.

Fackförbund som tillhör LO

Hitta bästa LO-facket för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

Saco företräder akademiker

Saco står för Sveriges akademikers centralorganisation. De organiserar fackförbund som riktar sig till yrkesgrupper med akademisk utbildning.

För att bli medlem i ett Saco-förbund ska du ha gått en akademisk utbildning inom förbundets område, eller studera en sådan utbildning just nu. Även du som har motsvarande kompetens från arbetslivet kan i många fall bli medlem.

Akademikeryrken som ingår i Saco-förbund är till exempel läkare, jurist, psykolog och arkitekt. Det finns också akademikerförbund för bredare kompetensområden, exempelvis kommunikation eller samhällsvetenskap.

Fackförbund som tillhör Saco

Hitta bästa SACO-facket för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

TCO företräder tjänstemän

TCO är tjänstemännens centralorganisation. Jobbar du med administrativa uppgifter i ditt arbete är det troligen ett TCO-anslutet fackförbund du ska titta efter.

Fackförbund för sekreterare, programmerare och ekonomer går in under TCO, men också fackförbund för lärare, poliser och ingenjörer.

Många av TCO:s yrkesområden kräver högre utbildning. Därför överlappar TCO:s yrkesgrupper ofta med Sacos.

Fackförbund som tillhör TCO

Hitta bästa TCO-facket för ditt yrke
Hittar du inte din yrkesroll i listan? Meddela oss här
Tipsa om yrke som saknas
Om du inte hittar ditt yrke i sökfältet, meddela oss så lägger vi till det.
Tänk på att fältet ovanför endast är till för att skicka in ditt yrke och att du inte kommer få något svar. Inkludera ingen personlig information om dig själv eller någon annan.

Vilka fackförbund är fristående från centralorganisationerna?

Övriga fackförbund står helt utanför centralorganisationerna. De arbetar i stället på egen hand för att förbättra villkoren för sina yrkesgrupper.

Fristående fackförbund

Vilka fördelar finns det med att vara medlem i en centralorganisation?

Den främsta fördelen med centralorganisationer är att medlemsförbunden kan samverka med varandra för att påverka arbetsmarknaden på högre nivå.

Som fackmedlem har du möjlighet att påverka dina arbetsvillkor via ditt fackförbund. Själva idén med facket är att arbetstagare lättare kan göra sina röster hörda och förbättra arbetsmarknaden tillsammans.

En centralorganisation har liknande fördelar. När flera fackförbund samverkar med varandra kan de ha större möjligheter att driva förändringar än vad enskilda fackförbund har.

En annan fördel för dig som fackmedlem är att du kan ta del av förmåner som centralorganisationens medlemsförbund har tagit fram tillsammans. Till exempel kan de ha gemensamma inkomstförsäkringar, rabatter eller medlemslån.

Vanliga frågor om centralorganisationer

Vilka fackliga centralorganisationer finns i Sverige?

De fackliga centralorganisationerna i Sverige är LO, Saco och TCO.

Vilken centralorganisation företräder arbetare?

LO är centralorganisationen som företräder arbetaryrken.

Vad är tjänstemännens centralorganisation?

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) är en sammanslutning av fackförbund som riktar sig till just tjänstemannayrken.

Vad är akademikernas centralorganisation?

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) är den större fackliga organisationen som akademikerförbunden är anslutna till.

Vad är fördelen med att vara medlem i en centralorganisation?

Via centralorganisationen har fackförbundet du tillhör möjlighet att påverka arbetsmarknaden på högre politisk nivå. Dessutom har centralorganisationerna ofta förmåner som gäller alla medlemsförbundens medlemmar.

Vilka fördelar finns med fristående fackförbund?

Fristående fackförbund har i grunden samma fördelar som alla fackförbund, nämligen att du kan påverka dina arbetsvillkor genom att organisera dig i facket. Skillnaden är bara att de inte har en lika nära samverkan med andra fackförbund.