Fackförbunden riktar sig till olika yrkesområden

I Sverige finns det 57 fackförbund som riktar sig till de flesta olika yrkesområden. En del förbund organiserar specifika yrken, exempelvis Elektrikerna, medan andra fackförbund organiserar flera yrken inom flera olika branscher, exempelvis Unionen. De första svenska fackförbunden i modern mening uppkom under 1870-talet, men ofta benämns Typografiska föreningen som Sveriges första fackförbund, bildat 1846. 

Ett fackförbunds uppgift är att hjälpa och stödja sina medlemmar inom en rad områden för att förbättra deras arbetssituation. Det kan handla om hjälp och stöd gällande löner, anställningsvillkor, arbetsmiljö, juridisk hjälp, jämställdhet och vidareutbildning. Eftersom fackförbunden är inriktade mot olika yrkesområden blir det lättare att företräda just sina medlemmars intressen.

Tips! Det finns även fackförbund som inte är knutna till något yrkesområde överhuvudtaget.

Majoriteten av arbetande svenskar är medlemmar i ett fackförbund

Den fackliga organisationsgraden är hög i Sverige. Över hälften av de arbetande svenskarna är med i ett fackförbund, vilket ur ett internationellt perspektiv är mycket högt. I länder som USA, Japan och Tyskland är organisationsgraden under 20 procent.

Trots hög organisationsgrad har medlemsantalet successivt sjunkit de senaste åren. I början av 90-talet var 85 procent av landets arbetare med i ett fackförbund. 25 år senare var den siffran under 70 procent.

Förr har organisationsgraden mellan arbetare och tjänstemän varit jämn men på senare år har allt fler tjänstemän gått med i ett fackförbund. År 2017 var 73 procent av tjänstemännen med i ett fackförbund. Samma siffra för arbetarna var 61 procent.

Fackförbunden tillhör i huvudsak tre centralorganisationer

I huvudsak tillhör de svenska fackförbunden tre centralorganisationer: LO, Saco och TCO. De enda fristående förbunden är Ledarna, Baro, Brandmännens Riksförbund, Svensk pilotförening, Svenska Hamnarbetareförbundet och Syndikalisterna.

LO samlar förbund som företräder arbetare

LO, eller Landsorganisationen som centralorganisationen egentligen heter, bildades 1898. LO samlar 14 fackförbund som totalt organiserar 1,5 miljoner arbetare. Fackförbunden som LO samlar företräder i första hand arbetaryrken, det vill säga jobb av praktisk eller fysisk karaktär. Centralorganisationen driver många frågor som är gemensamma för de 14 fackförbunden. 

Inom LO ingår bland annat:

Sacos förbund företräder akademiker

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, samlar 23 fackförbund som företräder akademiker. Organisationen bildades 1947 och driver många frågor som är specifika för yrkeskåren. Totalt har förbunden inom Saco cirka 690 000 medlemmar och en majoritet av dem är kvinnor.

Några förbund inom Saco är:

TCO-förbunden företräder tjänstemän

TCO, Tjänstemännens centralorganisation, företräder 14 fackförbund. Dessa fackförbund företräder tjänstemän inom både privat och offentlig sektor. Centralorganisationen bildades 1944, då som en sammanslagning av två andra centralorganisationer: Daco och det gamla TCO.

Fackförbunden inom TCO har cirka 1,2 miljoner medlemmar.

Några medlemsförbund inom TCO: