Så hittar du bästa fackförbundet för tjänstemän

Arbetar du som tjänsteman är det viktigt att du väljer ett fackförbund som passar dina arbetsuppgifter. Fackförbund arbetar nämligen på olika sätt beroende på om de riktar sig till tjänstemän eller arbetare.

Det räcker alltså inte att förbundet finns i den bransch du arbetar inom. Du behöver också se till att fackförbundet du vill gå med i faktiskt jobbar med tjänstemäns intressen.

Tänk på! Jobbar du i hög mån med administrativa uppgifter, exempelvis planering, ekonomi och personalledning, ska du välja ett fackförbund för tjänstemän.

Exempelvis ser kollektivavtalen olika ut för tjänstemän och arbetare. Tjänstemannaavtal innehåller inga klara lönesiffror, utan där sätts lönen individuellt efter varje enskild arbetstagares betydelse för verksamheten. I kollektivavtal för arbetare sätts i stället löner och löneökningar för arbetarna som grupp.

I tabellen ovan ser du en lista på fackförbund som riktar sig just till tjänstemän. Skriv in vad du jobbar med så ser du vilka tjänstemannaförbund du kan välja mellan.

TCO och Saco organiserar tjänstemannayrken

Många fackförbund som inriktar sig på tjänstemän är anslutna till TCO, som står för just Tjänstemännens centralorganisation. Men även Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, organiserar i stort sett bara tjänstemannayrken.

Skillnaden mellan organisationerna är att Saco fokuserar på yrken som kräver en viss högre utbildning, medan TCO i stället utgår ifrån arbetsuppgifterna.

Vilket fackförbund för tjänstemän ska jag välja?

Först och främst bör du ta reda på om din arbetsplats har kollektivavtal med något fackförbund. Det är en bra fingervisning på vilket fackförbund som passar bäst för dig att bli medlem i.

Är du fortfarande osäker finns det olika aspekter du kan utgå ifrån när du väljer fackförbund. Förbundet har nämligen olika sätt att kategorisera sina medlemmar på.

Välj fackförbund efter vilken sektor du är anställd i

De tre största fackförbunden för tjänstemän riktar sig till varsin samhällssektor: privat, statlig och kommunal eller regional sektor.

De största tjänstemannaförbunden inom olika sektorer

 • Privata tjänstemän. Unionen är det största fackförbundet för tjänstemän inom privat sektor. Det är också det allra största fackförbunden över lag med mer än 700 000 medlemmar.
 • Kommunala tjänstemän. För tjänstemän inom kommun, landsting och region är Vision det största fackförbundet. De har över 170 000 medlemmar. Även du som jobbar inom kyrkan kan bli medlem i Vision.
 • Statliga tjänstemän. Det största fackförbundet för statligt anställda tjänstemän är ST, som är en förkortning av Statstjänstemannaförbundet. Mer än 90 000 personer är medlemmar i det förbundet.

Styrkan i den här uppdelningen är att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan vara med i samma fackförbund. Eftersom medlemmarna är många har facket också större chans till inflytande.

Nackdelen är att du kanske måste byta fackförbund om du byter jobb och hamnar i en annan samhällssektor. Det är dock en relativt enkel sak att göra.

Utgå ifrån ditt yrke eller bransch

Övriga fackförbund för tjänstemän har andra sätt att definiera vilka som kan bli medlemmar. En del riktar sig till tjänstemän inom en särskild bransch. Andra fokuserar på bara en yrkesgrupp eller i vissa fall en viss arbetsplats.

Nedan räknar vi upp några exempel på saker som kan spela in när du väljer fackförbund.

Faktorer som avgör vilket tjänstemannaförbund du kan välja

 • Yrke. Journalister, lärare och poliser är några yrken som har egna tjänstemannaförbund.
 • Bransch. Finansförbundet och Forena är exempel på fackförbund som riktar sig till branscherna finans respektive försäkring.
 • Utbildning. Akademikerförbundet SSR tar emot medlemmar med samhällsvetenskaplig akademisk utbildning i botten, oavsett vad de jobbar med i dag.
 • Arbetsgivare. Tjänstemän på Försvarsmakten och andra myndigheter inom försvaret har ett eget fackförbund, nämligen Försvarsförbundet, medan Tullverkets eller Kustbevakningens anställda organiseras av Tull-kust.

Vilka förmåner får jag från facket som tjänsteman?

Fackförbund som tar emot tjänstemän är ofta generösa med antalet förmåner som ingår i medlemskapet. Förmånerna är en av de saker som är bra att jämföra när du väljer mellan olika fackförbund.

Förmåner som ofta ingår hos fackförbund för tjänstemän

 • InkomstförsäkringBlir du arbetslös fungerar inkomstförsäkringen som ett komplement till din a-kassa. Med en inkomstförsäkring kan du få upp till 80 % av din tidigare inkomst i ersättning.
 • Personförsäkringar. Många gånger erbjuder facket livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och andra typer av försäkringsskydd till extra lågt pris. I en del förbund är försäkringarna gratis de första månaderna.
 • Medlemslån. Har fackförbundet avtal med en eller flera banker kan du som medlem teckna bolån eller lån utan säkerhet till extra bra ränta och villkor.
 • Rabatter. Billigare resor, träning, kulturaktiviteter och kompetensutveckling är saker som kan ingå i fackförbundets rabatterbjudanden för medlemmar.
 • Juridisk rådgivning. Ofta kan du få hjälp via facket i juridiska frågor som rör privatlivet såväl som jobbet.

Vanliga frågor om fackförbund för tjänstemän

Vem kan gå med i ett fackförbund för tjänstemän?

Du som jobbar med tjänstemannauppgifter i ditt arbete, exempelvis administration, ekonomi, planering eller personalledning, kan titta närmare på vilka fackförbund för tjänstemän som passar dig.

Varför ska jag gå med i facket som tjänsteman?

Går du med i facket kan du få hjälp i konflikter på jobbet och råd när du ska löneförhandla eller söka ett nytt jobb. Det ingår också flera ekonomiska förmåner i ett fackligt medlemskap, såsom försäkringar, rabatter och möjlighet till medlemslån.

Vilka fackförbund finns för tjänstemän?

Du hittar vilka alternativ som finns i vår tabell över fackförbund för tjänstemän. Sök på ditt yrke så visas vilka fackförbund som är relevanta för just dig.

Vilket är fackförbundet för kommunala tjänstemän?

Vision är det största fackförbundet för tjänstemän inom kommunen.

Vilket fackförbund för tjänstemän har den högsta inkomstförsäkringen?

Alla inkomstförsäkringar har ett tak på 80 % av din tidigare lön före skatt. Inkomstförsäkringar för akademiska yrken ersätter ofta de högsta lönerna, men det är vad du själv tjänar som avgör hur hög ersättning du kan få.

Vilken centralorganisation tillhör fackförbund för tjänstemän?

Tjänstemannaförbund brukar vara anslutna till antingen TCO eller Saco.

Vad är skillnaden mellan kollektivavtal för tjänstemän och arbetare?

Ett tjänstemannaavtal är sifferlöst, och där sätts lönen individuellt utifrån vad enskilda arbetstagare tillför till verksamheten. Ett arbetaravtal reglerar i stället löner och löneökningar kollektivt för hela arbetsgruppen.