BARO

Bussarbetarnas Riksorganisation är en relativt ny fackförening och riktar sig till dem som arbetar inom bussbranschen. Förbundet styrs av medlemmarnas intressen och har ingen koppling till något politiskt parti. En viktig del av förbundets arbete är att teckna kollektivavtal med arbetsgivare inom bussbranschen.

Baros organisation består av regioner, som i sin tur är uppdelade i klubbar. Klubbar arbetar självständigt men i samarbete med den övergripande organisationen. Var och en av klubbarna har ett ombud och en representant i Baros regionstyrelse, för att enskilda medlemmar ska kunna få god insyn i förbundet som helhet.