Fastighetsanställdas förbund

Fastighetsanställdas förbund förkortas ofta till Fastighets och är ett förbund som vilar på en demokratisk värdegrund. Det betyder att Fastighets lägger stor vikt vid medlemmars åsikter och frågor. 

Fackförbundet är indelat i fem olika branschavdelningar: städ, fastighet, samhall, ideella & idéburna samt fönsterputs & spec. Varje branschavdelning består i sin tur av olika klubbar som medlemmarna kan engagera sig i på deras arbetsplatser. Dessutom har Fastighets fem regionkontor som sköter administrationen och ger stöd till avdelningarna.