Försvarsförbundet

Försvarsförbundet är ett partipolitiskt fristående förbund som bildades 1919. De är uppdelade på ett tjugotal olika föreningar som finns runt om i landet. Förbundet tillhör TCO, och har genom dem möjlighet att påverka fackliga frågor även i större sammanhang än för sina specifika yrkesgrupper.

Kompetensutveckling är en fråga som är i fokus för Försvarsförbundet. Även arbetsmiljö, anställningsvillkor och trygghet på arbetsplatsen är viktiga ämnen som de arbetar med.