GS facket

2009 bildades GS genom en hopslagning av Skogs- och Träfacket och Grafiska Fackförbundet Mediafacket. Därmed är GS ett av Sveriges nyaste fackförbund. GS har som målsättning att arbeta nära sina medlemmar och jobbar därför mycket utifrån sina lokala avdelningar.

GS samarbetar på flera sätt med andra svenska fackförbund inom industrin och inom LO. De är också med i två internationella federationer av fackförbund inom sina branscher.