Handels

Handelsanställdas förbund grundades år 1906 och är det största fackförbundet för detaljhandeln, med omkring 155 000 medlemmar. Många medlemmar är unga och särskilt utsatta för otrygga anställningsformer, vilket är en fråga som Handels jobbar med.

Förbundet arbetar hårt för att kollektivavtal ska upprättas inom alla branscher de organiserar, för att medlemmarna ska få så bra villkor kring lön och arbetstid som möjligt. Extra fokus ligger även på säkerheten på jobbet, eftersom handelsområdet är en bransch som är utsatt för rån, hot och trakasserier från kunder.