Journalistförbundet

Svenska Journalistförbundet är till för dig som arbetar i mediebranschen, som journalist eller med andra arbetsuppgifter på en redaktion. Det spelar ingen roll om du är frilansare, chef, vikarie eller bemanningsanställd. Förbundet bildades 1901 under namnet Svenska Journalistföreningen och är en del av TCO.

Förbundet arbetar med frågan om den otrygghet som kan finnas i mediebranschen och hur den kan minska. De ställer krav på att medlemmar ska följa de etiska reglerna för journalister. De driver också viktiga frågor som yttrandefrihet, individuell upphovsrätt och stärkt arbetsrätt för journalister.