Målarna

Svenska Målareförbundet är det äldsta fackförbundet i Sverige som fortfarande är aktivt. De bildades år 1887 och riktade sig till i stort sett samma yrkesgrupper som i dag. I nuläget består organisationen av förbundskontoret och ett tiotal avdelningar runt om i landet.

Svenska Målareförbundet arbetar för en bra arbetsmiljö för målare och lackerare, som ofta kommer i kontakt med hälsofarliga ämnen och andra riskfaktorer i sitt arbete. De har som mål att ha kollektivavtal med alla företag i målarbranschen, och att avtalen ska vara likvärdiga på alla arbetsplatser.