Naturvetarna

Naturvetarna är ett Saco-förbund som bildades 2009, efter en sammanslagning mellan Naturvetareförbundet och Agrifack. Förbundet är uppdelat i lokala föreningar på arbetsplatser, men också i professionsföreningar för specifika arbetsgrupper.

Naturvetarna sätter högt värde på medlemmarnas kompetensutveckling och arbetar för att arbetslivets villkor, lön och utvecklingsmöjligheter ska spegla den kompetens som medlemmarna har.