Vanliga frågor om Officersförbundet

Ska jag välja Officersförbundet eller Försvarsförbundet?
Både Officersförbundet och Försvarsförbundet tar emot medlemmar som arbetar på Försvarsmakten. Hos Officersförbundet måste du dock arbeta som officer eller soldat, medan Försvarsförbundet har större bredd på sin målgrupp och även organiserar tjänstemän.
Vilken a-kassa tillhör Officersförbundet?
Som medlem i Officersförbundet kan du gå med i Akademikernas a-kassa.
Har pensionärer några förmåner?
Ja, pensionerade medlemmar betalar lägre avgift och behåller sina förmåner från sitt yrkesverksamma medlemskap. Du kan också gå med i Officersförbundets förening för äldremedlemmar, OF Ä. För 60 kronor per år blir du inbjuden till möten och andra aktiviteter för äldremedlemmar.
Var hittar jag Officersförbundets avtal?
Du kan se ditt avtal genom att logga in på Officersförbundets hemsida.
Vem kan gå med i Officersförbundet?
Du kan bli medlem i Officersförbundet om du är soldat, sjöman eller officer som är anställd i Försvarsmakten. De som är preliminärt eller slutligt antagna till någon av officersutbildningarna kan också gå med i förbundet.

Officersförbundets förmåner

Medlemmar i Officersförbundet kan teckna bolån med förmånlig ränta hos Danske Bank och SEB. Du kan också teckna andra lån till medlemsvillkor hos Nordea, Swedbank och SEB.

Officersförbundet erbjuder dessutom en mängd olika fackliga utbildningar till sina medlemmar. Du har även tillgång till förbundets profilwebbshop där du kan beställa kläder, väskor och andra saker med Officersförbundets logotyp på. Officerstidningen är en annan förmån som du får som medlem.

Exempel på förmåner som ingår

 • Förmånliga bolån och medlemslån
 • Medlemstidning
Läs mer om Officersförbundets förmåner

Officersförbundets inkomstförsäkring

Ingen inkomstförsäkring ingår i Officersförbundets medlemskap. De hänvisar medlemmar till att gå med i Akademikernas a-kassa för att försäkra sig mot arbetslöshet.

Officersförbundets övriga försäkringar

Du får ett försäkringspaket gratis i tre månader när du går med i förbundet. Vill du fortsätta vara försäkrad behöver du välja att ha kvar dem när dessa tre månader är slut. Försäkringspaketet innehåller en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukkapitalförsäkring till rabatterat pris. Du som har en personförsäkring via förbundet har också tillgång till samtalsstöd.

Du kan även teckna personförsäkringar till dina familjemedlemmar och lägga till sjukförsäkring, barnförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Har du liv- eller olycksfallsförsäkring över går de automatiskt till en seniorförsäkring när du fyller 67 år.

Du får rabatt på flera sakförsäkringar som medlem i förbundet. Det gäller dels 15 procent på hem- och villaförsäkring, dels 5 procent på bilförsäkring.

Försäkringar som ingår

 • Olycksfallsförsäkring*
 • Livförsäkring*
 • Sjukkapitalförsäkring*
*Ingår de första tre månaderna

Försäkringar med rabatterat pris

 • Hemförsäkring
 • Villaförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Barnförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
Läs mer om Officersförbundets övriga försäkringar

Officersförbundets rådgivning

Officersförbundet har samlat information om en massa områden kopplat till arbetsrätt och anställning på sin hemsida. Bland dessa områden är pension, diskriminering och utlandstjänst. Det mesta måste du dock vara inloggad för att komma åt. Medlemmar är också välkomna att ringa Officersförbundets kansli om du inte hittar svaren på dina frågor där.

Om det uppstår en tvist med din arbetsgivare utifrån hur du har agerat i tjänsten, kan du söka rättshjälp via Officersförbundet. Det innebär att du får stöd från förbundet om ärendet hamnar i domstol. Du kan också få råd om vad som händer om din tjänst innebär att du måste flytta utomlands eller pendla.

Tips! Väljer du att teckna Officersförbundets försäkringar ingår ytterligare stöd och rådgivning.

Har du någon av förbundets personförsäkringar kan du få samtalsstöd inom olika områden. Du kan prata med en psykolog, ekonom, jurist eller socionom, när som helst på dygnet.

Du kan också få juridisk rådgivning via Officerförbundets samarbete med Verahill Familjejuridik. Du får då 20 minuters kostnadsfri rådgivning och 20 procent rabatt om du vill ha rådgivning utöver det. Hos Verahill kan du även göra en kostnadsfri digital behovsanalys för att ta reda på vilka juridiska handlingar du kan behöva upprätta.

Exempel på rådgivning som ingår

 • Personlig rådgivning
 • Rättshjälp
 • Fackligt stöd
 • Juridisk rådgivning
Läs mer om Officersförbundets rådgivning

Officersförbundets studenterbjudande

Du som studerar något av officersprogrammen kan bli medlem för bara 100 kronor för hela studieperioden. Har du en anställning som du är tjänstledig ifrån för att studera till yrkesofficer kan du få sänkt medlemsavgift.

Studerandemedlemmar får en gratis olycksfallsförsäkring, livförsäkring och sjukkapitalförsäkring i medlemskapet, via If Försäkring. Försäkringarna räcker under hela studietiden.

Officersförbundet har också ett studentråd som kan ge dig råd om förhållandena på utbildningen och inför den kommande anställningen. Du kan också gå en särskild helgkurs för kadetter där du får grundkunskaper om fackets arbete inför din kommande yrkesroll.

Exempel på erbjudanden som ingår

 • Billigare medlemskap
 • Personförsäkringar ingår
 • Studentråd
 • Kurs för kadetter
 • Medlemstidning
Läs mer om Officersförbundets studenterbjudande

Kort om Officersförbundet

Svenska Officersförbundet är en del av Saco och fungerar som ett fack och yrkesförbund för officerer och militär personal i Försvarsmakten. Officersförbundet arbetar för bra villkor för militär personal och en lön som ska motsvara de insatser som medlemmarna gör för Sveriges försvar.

Förbundet består av 31 officerföreningar som är kopplade till ett särskilt förband eller myndighet, och som medlem tillhör du automatiskt en av dessa föreningar.