ST

ST, Statstjänstemannaförbundet, är det största fackförbundet för statligt anställda. Deras motto är att anställda på en arbetsplats tjänar mer på att samla sig i ett fackförbund, snarare än att dela upp sig i olika yrkesförbund. Fackförbundets rötter går tillbaka till 1904, då Extra ordinaries förening grundades, men fackförbundet i sin nuvarande form bildades 2003.

ST driver medlemmarnas intressen i arbetslivet, men de lyfter också medlemmarnas perspektiv på politisk nivå i frågor som påverkar dem. ST jobbar bland annat för att trygga anställningar och att statligt anställda ska ha inflytande över sin löneutveckling.