Svenska Hamnarbetarförbundet

Svenska Hamnarbetarförbundet bildades år 1972, när en del av hamnarbetarna i Transportförbundet valde att bilda ett eget, fristående förbund. De arbetar via sina avdelningar för att förbättra arbetsmiljön för hamnarbetare. 2019 tecknade avdelning 4 i Göteborg förbundets första kollektivavtal, efter en lång och uppmärksammad konflikt med en arbetsgivare.

Målet är att vara ett demokratiskt förbund, där alla beslut ska förankras hos medlemmarna själva. Av den anledningen väljs avdelningarnas funktionärer på en begränsad tid, så att medlemmarnas intressen alltid ska vara i fokus.

Vanliga frågor om Svenska Hamnarbetarförbundet

Har Svenska Hamnarbetarförbundets någon a-kassa?
Nej, Svenska Hamnarbetarförbundet har inte längre någon egen a-kassa. I november 2021 slogs Hamnarbetarnas a-kassa ihop med Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa (SAAK). Förbundet rekommenderar därför sina medlemmar att gå med i SAAK, men du kan gå med i någon annan a-kassa om du vill.
Vilken avgift har Svenska Hamnarbetarförbundet?
Svenska Hamnarbetarförbundets avgift är 370 kronor i månaden.
Har Svenska Hamnarbetarförbundet några kollektivavtal?
Ja, Svenska Hamnarbetarförbundet har ett kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar sedan 2019.
Hur många avdelningar har Svenska Hamnarbetarförbundet?
Enligt hemsidan har Svenska Hamnarbetarförbundet 15 lokala avdelningar.
Ska jag gå med i Svenska Hamnarbetarförbundet eller Transportförbundet?
Det beror på vad du föredrar hos ditt fackförbund. Svenska Hamnarbetarförbundet är ett litet och lokalt förankrat fack. Transportförbundet är ett större och äldre förbund med fler förmåner utöver det fackliga stödet.

Svenska Hamnarbetarförbundets förmåner

Medlemmar får rabatt på boende på Scandic när de använder Svenska Hamnarbetarförbundets bokningskod. Förbundet har en medlemstidning som heter Hamnarbetaren. De ger också ut ett nyhetsbrev, Snabblosset, och en e-postlista där medlemmar kan diskutera med varandra.

De lokala avdelningarna kan också erbjuda egna förmåner till sina medlemmar. Till exempel har medlemmar i Avdelning 4 Göteborg möjlighet att hyra fjällstugor. I mån av tillgänglighet kan även andra medlemmar i förbundet boka dessa stugor.

Exempel på förmåner som ingår

  • Medlemstidning
  • Nyhetsbrev

Exempel på rabatter som erbjuds

  • Hotellrabatt
Läs mer om Svenska Hamnarbetarförbundets förmåner

Svenska Hamnarbetarförbundets inkomstförsäkring

Ingen inkomstförsäkring ingår hos Svenska Hamnarbetarförbundet. Som medlem kan du alltså endast få ersättning från a-kassan om du blir arbetslös. Hamnarbetarförbundet samarbetar med Svenska Arbetares Arbetslöshetskassa (SAAK), men du kan gå med i vilken a-kassa du vill.

Svenska Hamnarbetarförbundets övriga försäkringar

Hos Svenska Hamnarbetarförbundet ingår inga försäkringar i medlemskapet, utöver det skydd som du har via din arbetsgivare. Förbundet har valt att göra så för att hålla nere medlemsavgiften.

Däremot har de tecknat en fritidsolycksfallsförsäkring som gäller för dig som är tillfälligt anställd, för att du ska ha samma villkor som tillsvidareanställda om en olycka skulle inträffa.

Försäkringar som ingår

  • Olycksfallsförsäkring för tillfälligt anställda
Läs mer om Svenska Hamnarbetarförbundets övriga försäkringar

Svenska Hamnarbetarförbundets rådgivning

Svenska Hamnarbetarförbundet arbetar för en bättre arbetsmiljö för hamnarbetare. Det är varje avdelning som avgör hur de vill arbeta med detta. Det är också de som hanterar medlemmars frågor om anställningsvillkor.

Förbundet erbjuder även fackliga kurser och utbildningar för sina medlemmar. Det kan till exempel handla om lagstiftning, försäkringar, arbetsmiljö och förhandlingsteknik. Medlemmarna kan själva önska utbildningar inom andra områden.

På hemsidan finns en hel del information och nyheter om vad Svenska Hamnarbetarförbundet gör runt om i landet. Du kan också läsa mer där om frågor om vilka regler som gäller för exempelvis arbetsmiljö och pension.

Exempel på rådgivning som ingår

  • Fackligt stöd
  • Facklig utbildning
Läs mer om Svenska Hamnarbetarförbundets rådgivning

Svenska Hamnarbetarförbundets studenterbjudande

Svenska Hamnarbetarförbundet riktar sig till yrkesverksamma hamnarbetare och har inga erbjudanden till studerande.

Läs mer om Svenska Hamnarbetarförbundets studenterbjudande

För mer information om Svenska Hamnarbetarförbundet