Har Svenska Hamnarbetarförbundets någon a-kassa?
Vilken avgift har Svenska Hamnarbetarförbundet?
Har Svenska Hamnarbetarförbundet några kollektivavtal?
Hur många avdelningar har Svenska Hamnarbetarförbundet?
Ska jag gå med i Svenska Hamnarbetarförbundet eller Transportförbundet?

Svenska Hamnarbetarförbundets förmåner

Medlemmar får rabatt på boende på Scandic när de använder Svenska Hamnarbetarförbundets bokningskod. Förbundet har en medlemstidning som heter Hamnarbetaren. De ger också ut ett nyhetsbrev, Snabblosset, och en e-postlista där medlemmar kan diskutera med varandra.

De lokala avdelningarna kan också erbjuda egna förmåner till sina medlemmar. Till exempel har medlemmar i Avdelning 4 Göteborg möjlighet att hyra fjällstugor. I mån av tillgänglighet kan även andra medlemmar i förbundet boka dessa stugor.

Exempel på förmåner som ingår

  • Medlemstidning
  • Nyhetsbrev

Exempel på rabatter som erbjuds

  • Hotellrabatt

Svenska Hamnarbetarförbundets inkomstförsäkring

Ingen inkomstförsäkring ingår hos Svenska Hamnarbetarförbundet. Däremot har de en egen a-kassa som du kan gå med i för att få ersättning om du skulle bli arbetslös.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån

Svenska Hamnarbetarförbundets övriga försäkringar

Hos Svenska Hamnarbetarförbundet ingår inga försäkringar i medlemskapet, utöver det skydd som du har via din arbetsgivare. Förbundet har valt att göra så för att hålla nere medlemsavgiften.

Däremot har de tecknat en fritidsolycksfallsförsäkring som gäller för dig som är tillfälligt anställd, för att du ska ha samma villkor som tillsvidareanställda om en olycka skulle inträffa.

Försäkringar som ingår

  • Olycksfallsförsäkring för tillfälligt anställda

Svenska Hamnarbetarförbundets rådgivning

Svenska Hamnarbetarförbundet arbetar för en bättre arbetsmiljö för hamnarbetare. Det är varje avdelning som avgör hur de vill arbeta med detta. Det är också de som hanterar medlemmars frågor om anställningsvillkor.

Förbundet erbjuder även fackliga kurser och utbildningar för sina medlemmar. Det kan till exempel handla om lagstiftning, försäkringar, arbetsmiljö och förhandlingsteknik. Medlemmarna kan själva önska utbildningar inom andra områden.

På hemsidan finns en hel del information och nyheter om vad Svenska Hamnarbetarförbundet gör runt om i landet. Du kan också läsa mer där om frågor om vilka regler som gäller för exempelvis arbetsmiljö och pension.

Exempel på rådgivning som ingår

  • Fackligt stöd
  • Facklig utbildning

Svenska Hamnarbetarförbundets studenterbjudande

Svenska Hamnarbetarförbundet riktar sig till yrkesverksamma hamnarbetare och har inga erbjudanden till studerande.

Kort om Svenska Hamnarbetarförbundet

Svenska Hamnarbetarförbundet bildades år 1972, när en del av hamnarbetarna i Transportförbundet valde att bilda ett eget, fristående förbund. De arbetar via sina avdelningar för att förbättra arbetsmiljön för hamnarbetare. 2019 tecknade avdelning 4 i Göteborg förbundets första kollektivavtal, efter en lång och uppmärksammad konflikt med en arbetsgivare.

Målet är att vara ett demokratiskt förbund, där alla beslut ska förankras hos medlemmarna själva. Av den anledningen väljs avdelningarnas funktionärer på en begränsad tid, så att medlemmarnas intressen alltid ska vara i fokus.

Omdömen om Svenska Hamnarbetarförbundets fackförbund

Skriv omdöme
18 maj, 2021
"Mycket fake news"
Använder mobbning och utfrysning för att få sin vilja igenom. Mycket fake news, nepotism och falska mutor för att föra nyanställda bakom ljuset.
Klas H
12 november, 2018
"Tillvaratar medlemmarnas intresse"
Det enda alternativet som på ett seriöst sätt tillvaratar medlemmarnas intresse. Hatten av!
Christian
5 januari, 2018
"Rekommenderar inte"
Har inte ens en egen jurist
Fd hamnarbetare
11 augusti, 2016
"Rekommenderar"
Äntligen ett riktigt fackförbund i Gävle.
hamnarbetare
Evelina Grenehed
Evelina Grenehed Skribent