Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arbetsterapeuter är fackförbundet för alla som är utbildade arbetsterapeuter. Förbundet har också en etisk kod som medlemmarna behöver stå bakom. Sveriges Arbetsterapeuter är en del av Saco och tillhör även ett flertal internationella organisationer riktade mot arbetsterapeuter.

Förbundets mål är att medlemmarna får en arbetssituation som är tryggare, mer utvecklande och lönsam, och de driver nolltolerans mot ohälsosamma förhållanden på jobbet. De vill också öka kunskapen om yrket och den unika kompetens som arbetsterapeuter har.