Sveriges Lärare

Sveriges Lärare är en sammanslagning av förbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, och är nu ett av arbetsmarknadens största akademikerförbund med över 300 000 medlemmar. Oavsett om du är utbildad lärare, studie- och yrkesvägledare eller studerar för att bli något av detta kan du bli medlem.

Som medlem får du tillgång till många förmåner och rabatter och kan dessutom få både råd och stöd i frågor om ditt yrkesliv och personliga utveckling.