Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund bildades år 1860, för att värna om veterinäryrket och tillvarata medlemmarnas intressen. Sveriges Veterinärförbund är en del av Saco och ingår också i ett antal internationella organisationer för veterinärer, djurhälsa och närliggande intresseområden.

Genom dessa samarbeten kan förbundet både erbjuda individuellt fackligt stöd till medlemmarna och jobba med arbetsmiljöfrågor på ett mer övergripande plan. De har också tagit fram en antibiotikapolicy för hur antibiotika bör användas i djurvården, etiska regler och andra riktlinjer för veterinärers arbete.