Vanliga frågor om Syndikalisterna

Vilken bransch riktar sig Syndikalisterna till?
Syndikalisterna riktar sig till arbetare i alla branscher. Så länge du inte har en arbetsledande befattning kan du vara med i förbundet. Förbundet består av lokala samorganisationer som organiserar alla anställda på en ort.
Vilken a-kassa gäller för Syndikalisterna?
Sveriges Arbetares a-kassa (SAAK) organiserar arbetare inom alla branscher, och det är till den a-kassan som Syndikalisterna hänvisar sina medlemmar.
Vilken medlemsavgift har Syndikalisterna?
Syndikalisternas medlemsavgift varierar beroende på vilken lokal samorganisation (LS) du tillhör och vilken månadslön du har. Bästa sättet att ta reda på hur mycket just du ska betala är att leta upp din LS hemsida och titta på avgiftstabellen där.
Vad är syndikalism?
Syndikalism är en rörelse som tar avstånd från partipolitik och parlamentarism när det gäller fackligt arbete. I stället vill syndikalismen arbeta med att förbättra arbetsvillkor, och på lång sikt hela samhället, genom fackföreningar. Syndikalismens mål är ett socialistiskt samhälle där arbetarna själva har kontroll över arbetsplatserna.
Har Syndikalisterna en tidning?
Ja, Syndikalisterna ger ut nättidningen och månadsmagasinet Arbetaren. De har också en medlemstidning som heter Syndikalisten.

Syndikalisternas förmåner

När du går med i Syndikalisterna får du tillgång till ett antal webbresurser som kan hjälpa dig i ditt eget fackliga engagemang. Till exempel finns det studiematerial om ämnen som arbetsrätt och strejk, historiska arkiv om fackförbundet och mallar för pressmeddelanden.

Du kan också få kontakt med andra medlemmar och organisatörer i hela landet att utbyta erfarenheter med.

Syndikalisternas medlemmar får tidningen Syndikalisten skickad till sig gratis. Medlemmar i förbundet får även prenumerationsrabatt på tidningen Arbetaren, en internettidning och månadsmagasin som också ägs av Syndikalisterna och fokuserar på fackliga frågor.

Exempel på förmåner som ingår

  • Webbresurser för fackligt arbete
  • Nätverk med andra medlemmar
  • Medlemstidning

Exempel på rabatter som erbjuds

  • Tidningsrabatt
Läs mer om Syndikalisternas förmåner

Syndikalisternas inkomstförsäkring

Syndikalisterna erbjuder ingen inkomstförsäkring till sina medlemmar. Som medlem i Syndikalisterna kan du bli medlem i Sveriges Arbetares a-kassa (SAAK) för att få den grundläggande ersättningen om du blir arbetslös.

Syndikalisternas övriga försäkringar

Det ingår inga försäkringar i Syndikalisternas medlemskap, och du kan inte heller teckna några försäkringar genom dem.

Läs mer om Syndikalisternas övriga försäkringar

Syndikalisternas rådgivning

Genom ditt medlemskap i Syndikalisterna kan du få råd om hur du engagerar dig fackligt på bästa sätt. Du kan också få juridisk hjälp för vad som gäller på din arbetsplats.

Det centrala i Syndikalisternas arbetssätt är att det inte främst är fackförbundets anställda som sköter engagemanget, utan arbetarna själva. Rådgivningens fokus är därför hur du själv ska gå till väga för att driva dina rättigheter, snarare än att lämna över ärendet till facket.

Exempel på rådgivning som ingår

  • Facklig rådgivning
Läs mer om Syndikalisternas rådgivning

Syndikalisternas studenterbjudande

Du kan gå med i Syndikalisterna som student. Fackförbundet har dock inga särskilda erbjudanden som riktar sig till studentmedlemmar.

Läs mer om Syndikalisternas studenterbjudande

Kort om Syndikalisterna

Syndikalisternas fullständiga namn är Sveriges Arbetares Centralorganisation, förkortat SAC. De bildades år 1910 och har därför jobbat med arbetares rättigheter och skydd på arbetsplatsen i över 100 år. Deras fokus ligger på att utbilda medlemmar i arbetsrätt och uppmuntra dem att ta egna initiativ.

Syndikalisternas viktigaste fråga är att arbetarna själva ska bestämma över sin arbetssituation, och inte politiker eller fackligt anställda. Deras organisation sker framför allt på det lokala planet, för att de medlemmar som faktiskt berörs av ett avtal eller av orättvisor på jobbet ska vara de som får fatta beslut om saken.