Transport

Transport, eller Svenska Transportarbetareförbundet, bildades 1897 och var från början ett renodlat hamnarbetarförbund. I dag finns medlemmarna dock i flera olika yrkesområden inom transportnäringen.

Förbundet bevakar sina medlemmars intressen inom transportnäringen och relaterade yrkesområden. Förbundet har målsättningen att alla företag ska teckna kollektivavtal, för att lön och arbetsvillkor ska regleras. Kollektivavtalen sätter också ett lägstapris på arbetskraften som de anställda kommer överens om att inte underskrida.