Vision

Vision är fackförbundet för dig som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Mer än 4 000 yrken finns representerade i Vision, bland annat personalvetare, ekonomer, administratörer, ingenjörer och präster. Närapå 15 000 av medlemmarna är chefer och cirka 60 000 är akademiker.

Målsättningen är att medlemmar ska få uppnå sina visioner för karriären och få ut så mycket som möjligt av arbetslivet. Vision arbetar för att skapa ett hållbart, jämställt, givande och framgångsrikt arbetsliv där man som arbetare värderas utifrån sina prestationer. Förbundet är med sina 200 000 medlemmar ett av Sveriges största, vilket ger dem mycket att säga till om gällande lön och arbetsvillkor.