Hitta rätt fackförbund inom film, radio, TV

Arbetsuppgifter inom film, radio och TV finns i hela kedjan från det att research görs inför ett projekt till det att du har ett färdigt program. Vissa arbetsuppgifter kräver någon speciell kompetens eller utbildning, exempelvis om du arbetar som ljudtekniker eller filmklippare. Du kan även arbeta framför kameran eller micken som programledare eller skådespelare vilket nödvändigtvis inte kräver någon utbildning. Andra arbetsuppgifter kräver att du har kunskaper inom något språk, så som tolk eller översättare.

Att vara eller bli medlem i ett fackförbund då du arbetar inom film, radio, TV gynnar både dig och människor i din närhet. Genom medlemskapet bidrar du till att stärka den fackliga rörelsen i Sverige och ger arbetstagarna mer makt på arbetsmarknaden. Du får även ta del av många andra förmåner och kan få hjälp och rådgivning i de flesta tänkbara situationer på din arbetsplats inom film, radio, TV.

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka