Hur sätter vi betyg på fackförbunden?

Alla fackförbund som vi jämför får ett betyg utifrån de förmåner som de erbjuder. Utöver det stöd som facket erbjuder medlemmarna i arbetslivet, finns det nämligen en hel del andra saker som arbetstagare tittar efter när de vill gå med i ett fackförbund.

När vi betygsätter fackförbunden tittar vi på de olika områdena vi tar upp i recensionen. För vart och ett av dessa områden ställer vi tre frågor, utifrån vilka förmåner som är vanliga hos fackförbund.

Är svaret på frågan ja får förbundet ett poäng. Om förbundet erbjuder förmånen, men med viss begränsning jämfört med andra fackförbund, får förbundet ett halvt poäng. Är svaret nej får fackförbundet ingen poäng.

Därefter räknar vi ihop hur många poäng fackförbundet får, och hur stor andel det utgör av det högsta antalet poäng som något fackförbund har fått. Utifrån detta sätter vi sedan motsvarande betyg på en skala mellan 1 och 5.

Exempel: Fackförbundet F har fått 8 poäng, och det högsta antalet poäng som något förbund har fått är 11,5 poäng. 8 poäng motsvarar 70 procent av 11,5 poäng. I betygskalan 1–5 motsvarar 70 procent ett betyg på 3,5.

Detta avgör vilket betyg fackförbundet får

Förmåner

 • Erbjuder förbundet bolån?

 • Får medlemmar några rabatter?

 • Har förbundet riktade förmåner till specifika medlemsgrupper, t.ex. studenter, egenföretagare, pensionärer?

Försäkringar

 • Ingår en inkomstförsäkring?

 • Ingår några fler försäkringar?

 • Kan medlemmar teckna andra försäkringar till rabattpris?

Rådgivning

 • Kan medlemmar få juridisk rådgivning, utöver det fackliga stödet i arbetslivet?

 • Erbjuder förbundet verktyg inför löneförhandling?

 • Kan medlemmar få karriärvägledning eller kompetensutveckla sig genom förbundet?

Kontaktvägar

 • Går förbundet att nå både på telefon och mejl?

 • Har förbundet tillgängliga öppettider?

 • Finns förbundet på sociala medier?

Vi betygsätter inte det grundläggande fackliga stödet 

Grundläggande fackligt stöd tar vi inte med i vår betygssättning. Utgångspunkten är att alla fackförbund ger grundläggande stöd i arbetsrättsfrågor.

Alla fackförbund förväntas

 • Svara på frågor om arbetsmiljö, arbetsvillkor och angränsande ämnen

 • Hjälpa till i konflikter och förhandlingar med arbetsgivare

 • Ge medlemmen möjlighet att påverka sina arbetsvillkor

Dela med dig av dina erfarenheter

Har du några egna erfarenheter av något av fackförbunden? Skriv gärna ett omdöme om det fackförbundet här på vår sajt. På sidan om varje fackförbund finns ett kommentarsfält där du kan dela med dig av både bra och dåliga erfarenheter av fackförbundets stöd. Dina erfarenheter kan bli till hjälp för andra när de ska välja fackförbund.

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka

Evelina Grenehed

Skribent