Vad är en rimlig ingångslön?

Vad som är en rimlig ingångslön varierar kraftigt beroende på bransch och utbildning. En rimlig ingångslön är en som matchar din kompetenser och företagets krav på dig som anställd. En god hjälp på vägen är lönestatistik för ingångslöner i vissa åldrar. 

Ingångslönen avgörs utifrån kompetenser och efterfrågan 

Grundregeln för ingångslöner är lik den för all lönesättning. Dels handlar det om vad företaget efterfrågar, dels handlar det om dina kompetenser och hur väl dessa matchar arbetsgivarens önskemål. Din utbildning är en viktig faktor eftersom det avgör vilken bransch du är verksam i och vilka kompetenser du har erhållit. 

För att få en uppskattning om vilken ingångslön du kan förvänta dig inom ett visst yrke kan du titta på lönestatistik. Är företaget anslutet till ett kollektivavtal finns det även en minimilön angiven i kontraktet, som arbetsgivaren inte får understiga.

Konkurrensen påverkar ofta ingångslönen 

För arbetsplatser som inte är reglerade av kollektivavtal kan konkurrensen på arbetsmarknaden vara avgörande för ingångslönen. Om företaget vet om att många kommer att söka jobbet är de troligtvis inte benägna att betala en hög ingångslön. 

Har du studerat eller arbetat inom ett område där du vet att utbudet är mindre än efterfrågan har du ett bra förhandlingsläge. Har du kompetenser som andra sökande saknar ska du inte lita blint på lönestatistiken, istället ska du våga sälja din förmågor och erfarenheter. Har du möjlighet kan det vara bra att prata med en bekant med liknande bakgrund för att få veta vad den personen hade i ingångslön.

Hitta ett fackförbund som kan hjälpa dig att löneförhandla

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka