Vad är karensdag?

Första dagen du som anställd är hemma på grund av sjukdom får du ingen ersättning. Den dagen kallas karensdag. Från dag 2-14 får du sjuklön från din arbetsgivare som är 80 procent av din lön. Även arbetssökande och egenföretagare har en karensdag. Därefter får de sjukpenning från Försäkringskassan som motsvarar 80 procent av deras lön.

Du slipper karensdag om du blir sjuk kort inpå tidigare sjukdom

Har du varit sjuk, återvänder till jobbet och blir sjuk igen kan du slippa karensdagen. För att slippa karensdagen gäller det att du blir sjuk inom fem dagar från dess att du kom tillbaka till arbetet från din förra sjukdomsperiod.

Efter att du har varit sjuk i mer än sju kalenderdagar behöver du läkarintyg som ska lämnas till din arbetsgivare.

Du kan slippa karensdag helt om du är sjuk ofta

Om du är sjuk väldigt ofta, kanske på grund av en sjukdom eller ett funktionshinder, kan du få slippa karensdagen. Beräknas du vara borta fler än tio gånger om året på grund av din sjukdom kan du ansöka om ett högriskskydd hos Försäkringskassan.

Du behöver ofta ha en dokumenterad sjukdomshistoria och ett intyg från läkare för att beviljas skyddet. Om du får det beviljat får du sjuklön från din arbetsgivare från första sjukdagen och slipper därmed karensdagen.

Karensdagen behöver inte vara en hel dag

Karensdagen är den första dagen du är hemma på grund av sjukdom. Det finns dock inget krav på hur lång sjukfrånvaron under karensdagen måste vara. Det innebär alltså att om du går till jobbet och arbetar några timmar för att sedan gå hem kommer de resterande timmarna du skulle arbetat utgöra din karensdag.

Det spelar ingen roll om du går hem efter 2 eller 6 arbetade timmar. Du får fortfarande lön för den tid du var inne på jobbet och arbetade.

Hjälpte den här sidan dig? JA NEJ

Vad är det du behöver hjälp med?

Ditt namn:

Din e-mailadress (om du vill ha svar):

Skicka