Kyrkans Akademikerförbund

4.4
Vem kan bli medlem i Kyrkans Akademikerförbund?

För att få gå med i Kyrkans akademikerförbund behöver du en akademisk utbildning samt en anställning inom Svenska kyrkan. Du kan också bli medlem om du har en anställning som egentligen kräver en akademisk utbildning. Även du som studerar för en framtid inom Svenska kyrkan får ansöka om studerandemedlemskap.

Avgift: 256–344 kr/mån
Gå till Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund grundades år 1954 efter en sammanslagning av två mindre föreningar. Idag har fackförbundet cirka 5 000 medlemmar och syftar till att hjälpa alla de som är yrkesverksamma inom kyrkobranschen. Kyrkans Akademikerförbund driver de fackliga frågorna på en grund av alla människors lika värde.

Den bästa och mest förmånliga inkomstförsäkringen på marknaden ingår i medlemskapet. Utöver detta ingår även en så kallad medlemsförsäkring med ett grundutbud av de vanligaste försäkringarna gällande sjukdom, olycksfall med mera. Grundavtalet är gratis de första tre månaderna och kan sedan kombineras med tillval. De rabatterade försäkringarna är en av de viktigaste förmånerna, utöver förmånliga låneavtal samt låga priser på tidningsprenumerationer.

Medlemmar hos Kyrkans Akademikerförbund har rätt till rådgivning och stöd avseende bland annat lön, juridik, kränkningar och arbetsmiljö. De erbjuder tyvärr inte karriärscoaching eller rådgivning inför din pension. Du kan kontakta förbundet för support genom telefon, e-post, fax, brev eller besök på kansliet i Stockholm.

Fördelar
 • Inkomstförsäkring ingår utan extra kostnad
 • Förmånliga lånerbjudanden från de stora bankerna
 • Förenade Liv gratis i 3 månader
Nackdelar
 • Godkänner inte egenföretagare
 • Höga krav för medlemskap
Gå till Kyrkans Akademikerförbund

I medlemskapet ingår en omfattning av ett kollektivavtal som garanterar trygghet på flera plan. En av flera förmåner är att du kan få förmånlig ränta på bolån, via ett samarbete med SEB. Lånet är på maximalt 85 % av bostadens marknadsvärde och fem gånger hushållets årsbruttoinkomst. Du kan också anmäla dig till olika kurser och få rabatterat pris. Rabatten brukar ligga på 10-25 % och gälla utbildningar hos Sensus Studieförbund. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen Kyrkfack. Dessutom kan du välja att få rabatterat pris på prenumeration av tidskriften Privata Affärer.

Hos bankerna SEB, Nordea och Swedbank har du fina möjligheter till förmånliga så kallade medlemslån via Kyrkans Akademikerförbund. När du går i pension kan du välja att fortsätta som seniormedlem, vilket innebär att du fortfarande får ta del av bland annat tidningsprenumerationer och rabatterade försäkringar. 

Exempel på förmåner som ingår
  -
Exempel på rabatter som erbjuds
  -

Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring är enligt egen utsago den bästa och mest förmånliga på marknaden. Skulle du bli arbetslös kan fackförbundet via den här försäkringen ersätta upp till 80 % av din tidigare lön. Ersättningen betalas sedan ut i 200 dagar. Den är att betrakta som ett komplement till a-kassan. För att få rätt till inkomstförsäkringen krävs att du uppfyller ett antal krav. Dels ska du vara anmäld till arbetsförmedlingen. Arbetslösheten ska dessutom föregås av minst 12 månaders medlemskap i fackförbundet, samt 12 månaders medlemskap i akademikernas a-kassa. Du ska ha arbetat på ditt tidigare arbete i minst 12 månader, minst 80 timmar per månad.

Grundförsäkring
Max lön att försäkra Max ersättningsperiod Kostnad
1 kr/mån Max lön att försäkra 200 dagar Max ersättningsperiod Ingår Kostnad
Med tilläggsförsäkring
Max lön att försäkra Max ersättningsperiod Extra kostnad
- Max lön att försäkra - Max ersättningsperiod - Extrakostnad

Förutom inkomstförsäkringen ingår flertalet bra avtal på försäkringar i ett medlemskap hos Kyrkans Akademikerförbund. För det första ingår en grundförsäkring, som kallas för medlemsförsäkring. Där ingår ett grundutbud på försäkringar via Förenade Liv. I startpaketet ingår livförsäkring, förtidskapital, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring. Då riskerna sprids ut på många medlemmar är premierna låga för grundförsäkringarna. De är dessutom helt gratis de tre första månaderna efter att du tecknat avtalet.

Till grundavtalet kan du komplettera med flera alternativ om så önskas. Några valmöjligheter på uppgradering är högre livbelopp, utökat invaliditetstillägg, samt barn- och gravidförsäkring. Avtalet kan också täcka vissa kostnader inom till exempel vård, tandvård, resor och rehabilitering. 

Försäkringar som ingår
  -
Försäkringar med rabatterat pris
  -

Som medlem hos Kyrkans Akademikerförbund har du rätt till coaching inför eventuella lönesamtal. Du kan också få juridiskt stöd om du känner dig felbehandlad på din arbetsplats. Stödet kan gå hela vägen upp till Arbetsdomstol. Kyrkans Akademikerförbund har även utarbetat regionala skyddsverksamheter. Inom varje stift finns minst ett skyddsombud som ansvarar för ärenden kring arbetsmiljön, både fysiskt och psykosocialt. Du kan även vända dig till de fackliga förtroendemän som finns i varje stift. Det finns även jourhavande ombudsmän runt om i landet.

Exempel på rådgivning som ingår
  -

Kyrkans Akademikerförbund kan du kontakta via telefon, e-post, fax, vanlig post eller genom ett besök på Mariedalsgatan i Stockholm. Det finns även en särskild e-post som du kan höra av dig till vid frågor som rör din medlemsavgift. Du hittar dessutom kontaktuppgifter till de anställda på förbundskansliet via hemsidan.

Kontaktvägar
Chat
E-post
Facebook
Telefon

Om Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund finns till för att hjälpa de som arbetar som exempelvis präster, diakoner eller inom en annan yrkesgrupp i kyrkobranschen. Facket bildades redan 1954 efter en sammanslagning av Sveriges Yngre Prästers förbund och Allmänna Svenska Prästföreningen. Åt 1998 bytte fackförbundet namn till Kyrkans Akademikerförbund och idag har fackförbundet cirka 5 000 medlemmar.

Tre ord som kännetecknar fackförbundet är mod, omtanke och inblick. Kyrkans Akademikerförbund arbetar hårt för allas lika värde och det är även med den grunden som facket driver sina frågor. Det ställs inga krav på att medlemmar i Kyrkans Akademikerförbund ska vara utbildade på universitet eller högskola.

Varför ska jag gå med i Kyrkans Akademikerförbund?

Att vara medlem i Kyrkans Akademikerförbund ger dig inflytande över din arbetssituation och dina villkor. Medlemskapet kan även vara ekonomisk fördelaktigt då fackförbundet finns där för dig om du skulle bli arbetslös eller råka i kris på jobbet. Kyrkans Akademikerförbund biträder dig om du hamnar i konflikt eller får andra problem och därmed kan du känna dig trygg på din arbetsplats.

Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@fackforbund.com
Skriv ett omdöme

Omdömen om Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund har inga omdömen ännu