närbild på biljettsystem i buss med chaufför i bakgrundenArbetsmiljöverket har fått gripa in för att minska smittrisken för bland annat chaufförer och biljettkontrollanter inom kollektivtrafiken. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Antalet anmälningar om coronatillbud på arbetsplatser är uppe i nästan 1 000 stycken. Arbetsmiljöverket har också gjort en hel del ingripanden för att åtgärda smittorisker, inte minst inom transportbranschen, skriver Sekotidningen.

Arbetsmiljöverket har fått in nästan 1 000 anmälningar om allvarliga händelser i arbetet, som har en koppling till covid-19. De flesta handlar om personal inom vård och omsorg som har utsatts för smittrisk i kontakten med patienterna.

– Det är oroväckande med så många allvarliga händelser, men det är bra att arbetsgivarna anmäler, kommenterar Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Postnord har flera ärenden om smittorisk

Ett exempel på tillbud rör företagscentret för Postnord i Skövde. Där konstaterade man i mars att en av de anställda varit smittad av covid-19. När detta kom fram skickades alla anställda hem med bibehållen lön, och därefter sanerades arbetsplatsen. Enligt fackförbundet Sekos avdelning för postanställda var det ingen fler ur personalen som blev smittad.

Även Postnord i Ludvika har varit aktuella i ett fall om skyddsstopp, där skyddsombud har stoppat arbetet för att åtgärda smittrisken. Brevbärarna skulle dela ut post på ett äldreboende och var oroliga för att sprida smittan vidare. Men nu är situationen löst, enligt Seko Postens ordförande Johan Lindholm. 

Skyddsombud stoppar arbete för att förbättra smittskyddet

Det är många skyddsombud som begärt skyddsstopp på arbetsplatser, det vill säga stoppat arbetet eller begärt att Arbetsmiljöverket griper in på grund av covid-19. Oftast har det handlar om att arbetsplatsen brister i smittskyddet för sin personal.

Antalet skyddsstopp är omkring 80 stycken, och antalet begäran om åtgärder är ungefär 140 stycken. Cirka sjuttio procent av dessa anmälningar berör transport och kollektivtrafik, till exempel åtgärder för att passagerare ska hålla avståndet till chauffören.

Arbetsmiljöverket har exempelvis gripit in på SJ Götalandståg för att få till ett bättre smittskydd för tågvärdar, och Östgötapendeln för att förhindra smittorisken vid biljettkontroller. Arbetsmiljöverket har även nyligen fått en begäran om ingripande i MTR Tunnelbanan, som även den berör åtgärder mot smittspridning.