trött sjuksköterska sitter på golvet i en sjukhuskorridorSjuksköterskor som jobbar långa pass eller säljer sina semesterveckor löper stor risk för utbrändhet och äventyrar dessutom patientsäkerheten

Arbetsrätt

Region Dalarna föreslår 12-timmarspass för sjuksköterskor som en möjlig lösning inför sommarens bemanning inom vården. Vårdförbundet säger blankt nej till förslaget med hänvisning till såväl patientsäkerheten som arbetsmiljön, skriver Vårdfokus.

Liksom andra regioner i Sverige står Region Dalarna inför utmaningar gällande vårdbemanning under sommaren. Därför har man nu gjort en plan för olika åtgärder som ska rädda situationen.

Med i denna plan finns idén om tvåskift för sjuksköterskor som skulle gå upp i 12 timmar långa pass. Framför allt på medicinkliniken på Falu lasarett är den här lösningen på agendan, där man har haft stora problem att hitta tillräckligt med sommarpersonal.

12-timmarspass innebär risker för såväl patienter som personal

Vårdförbundets avdelningsordförande i Region Dalarna, Marion Vaeggemosse, säger nej till den lösningen. Hon lyfter att så långa pass äventyrar säkerheten för patienterna, och dessutom ökar risken för utbrändhet för sjuksköterskorna. Det blir också jobbigt för nya sjuksköterskor som ska inskolas, liksom deras handledare.

– Många ganska nya sjuksköterskor vet kanske inte vad de ger sig in på, de ser bara att de får fler lediga dagar, och vi vill inte att de ska äventyra sin hälsa, säger Marion Vaeggemosse till Vårdfokus.

Sommarvikarier och sålda semesterveckor ska lösa bristen i första hand

Pär Lennart Ågren, som är chef för Division medicin i Region Dalarna, trycker på att 12-timmarspassen är långt ifrån en förstahandslösning. Man kommer i första hand att ta in sommarvikarier och vid behov erbjuda ersättning på 15 000 kronor per vecka till ordinarie personal som kan tänka sig skjuta på sin semester. Först därefter kan hyrsjuksköterskor och längre arbetspass bli aktuellt.

– Det är inte önskvärt. Vi vill få personal på frivillig basis men har också ett ansvar för en rimlig bemanning i vården för att den ska vara patientsäker, säger Pär Lennart Ågren, som till skillnad från Vårdförbundet inte tror att de längre passen utgör någon större fara för patientsäkerheten.

Enligt Marion Vaeggemosse påminner nu Vårdförbundet sina medlemmar om att de bör få skriftliga beslut om de skjuter upp semesterveckor eller hoppar in under föräldraledighet, för att de säkert ska få ut sina pengar. Hon påpekar också att sjukskrivning till följd av utmattning är vanligt hos personal som har sålt sina semesterveckor.