Arbetsmarknad

I och med att Radiotjänst i Kiruna läggs ned försvinner en stor andel arbetstillfällen. Nu utlovar regeringen 120 nya statliga jobb till kommunen i norr i ett nytt förslag, det skriver Publikt

Som Kirunas tredje största arbetsgivare påverkar nedläggningen av Radiotjänst år 2020 många arbetstillfällen. Det var den 15 juni som regeringen presenterade förslaget om att de tillsammans med tre myndigheter ska ta fram 120 stycken nya jobb för att kompensera för förlusten. 

Regeringen tar fram nya arbetstillfällen tillsammans med tre myndigheter

För att kompensera nedläggningen av Radiotjänst i Kiruna har regeringen i sitt förslag valt att ta hjälp av tre myndigheter. Tillsammans med Skatteverket, Lantmäteriet och Statens service kontor kommer det tas fram 120 nya statliga jobb.

Antalet tjänster fördelas lika hos både Lantmäteriet och Statens servicekontor som har fått i uppdrag att förmedla 50 nya arbetstillfällen var.

Skatteverket i sin tur har gett löfte om att skapa minst 18 nya arbetstillfällen. 

Kirunapaketet ska möjliggöra de nya arbetstillfällena

För att myndigheterna i fråga ska ha möjligheten att lösa de 120 nya arbetstillfällen som regeringen önskar behöver åtgärder vidtas. Genom det som regeringen kallar Kirunapaketet vill man underlätta myndigheternas arbete. 

Genom Kirunapaketet ska Lantmäteriet få delar av verksamheten förstärkta, Statens servicekontor ska få ett kontor och Skatteverkets verksamhet inom beskattningsområdet ska genomgå en utveckling. 

Civilminister Ardalan Shekarabi menar att regeringen ämnar att arbeta för att hela Sverige ska ha möjlighet att leva. Kompensationen är en satsning från regeringens sida då man inte vill att Kiruna ska drabbas av Radiotjänsts nedläggning. 

Avvecklandet av Radiotjänst i Kiruna ska ske år 2020

Radiotjänst är Kirunas tredje största arbetsgivare och kommer att avvecklas år 2020. 

Arbetsgivaren har bedrivits av olika bolag så som Sveriges Radio, Utbildningsradion och Sveriges Television. Verksamheten som har finansierats av radio- och tv-avgiften vill regeringen ersätta med en public service-avgift hanterad av Skatteverket. 

Det slutgiltiga beslutet förväntas tas av regeringen efter höstens val.