Avtal

Under 2017 omfattades 2,3 miljoner löntagare av nya avtal. Totalt slöts närmare 500 avtal men trots det förlorades inga arbetsdagar på grund av strejk i avtalssrörelsen. En så fredlig avtalsrörelse har inte skett sedan år 2000.

Fredligaste avtalsrörelsen sedan Medlingsinstitutet instiftades

I Medlingsinstitutets årsrapport för 2017 framkom det att inga arbetsdagar gick förlorade på grund av strejk eller lockout i avtalsrörelsen för de 497 avtal som slöts. Totalt berördes närmare 2,3 miljoner löntagare. En så fredlig avtalsrörelse har inte ägt rum sedan Medlingsinstitutet instiftades år 2000.

Avtalsrörelsen är grunden för kollektivavtalen och är en återkommande händelse. När avtalen börjar löpa ut ska de omförhandlas och det kallas för avtalsrörelse. De allra flesta avtal som skrevs förra året var på tre år. Det innebär att våren 2020 kommer att bli nästa intensiva avtalsperiod. Fram till dess kan parterna fokusera på långsiktiga frågor.

Att inte några arbetsdagar gått förlorade under året är inte hela sanningen. På grund av hamnkonflikten i Göteborg förlorades 2 405 arbetsdagar, varav nästan alla härrör från arbetsgivarnas lockout under försommaren 2017. Eftersom att den konflikten härrör från 2016 års avtalsrörelse räknas inte dessa dagar in i Medlingsinstitutets statistik för år 2017.

En arbetskostnadsökning på 6,5 procent väntas

I genomsnitt gav avtalen utrymme för en arbetskostnadsökning på 6,5 procent under perioden. Vad det kommer att innebära för löntagarna är dock osäkert. Medlingsinstitutet konstaterar dock att högkonjunkturen endast inneburit en marginell uppväxling av löneökningstakten. Löneökningstakten ligger någonstans mellan 2,5 och 2,6 procent.

Löneökningen i Sverige har varit betydligt större än i våra nordiska grannländer Finland och Norge. Utvecklingen i Sverige är mer lik den i USA och Tyskland som både haft en god konjunktur.

Bättre löneutveckling för dem som stannar på samma arbetsplats

I rapporten visar det sig att det är främst äldre, med i genomsnitt högre lön än nyanställda, som lämnar en arbetsplats. Det möjliggör för en bättre löneutveckling för de som stannar kvar hos arbetsgivaren. För anställda som valt att arbeta kvar hos samma arbetsgivare mellan 2010 – 2016 har löneökningen i genomsnitt varit 3,5 procent om året. Ökningen har varit i stort densamma oavsett sektor.