Foto: Mikael Damkier / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

En polis som på sin fritid engagerat sig för våldsutsatta kvinnor får inte längre göra detta. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast i ett beslut då man anser att engagemanget kan skada förtroendet för polisen.

I september 2016 startade Umeå-polisen Jenny Eriksson den ideella föreningen Hand i hand för kvinnofrid. En förening som hjälper våldsutsatta kvinnor.

Efter beslut från Arbetsdomstolen får hon inte längre engagera sig i föreningen då det ansetts vara en förtroendeskadlig bisyssla med tanke på hennes yrke som polis.

Polismyndigheten förbjöd polisen att engagera sig i föreningen

Det hela började med att arbetsgivaren, Polismyndigheten, förbjöd Jenny Erikssons engagemang då de ansåg att hennes arbete i föreningen kunde rubba allmänhetens förtroende för polisen om de får uppfattningen att poliser inte är opartiska. 

Polisförbundet höll inte med arbetsgivaren utan vände sig till Arbetsdomstolen som skulle upphäva Polismyndighetens beslut.

Hos AD fick man dock inget gehör. Beslutet kvarstår, den kvinnliga polisen får inte längre engagera sig i föreningen.

Fackförbundet ST är kritiska till AD:s beslut

Fackförbundet ST är kritiska till att den kvinnliga polisen inte får engagera sig i föreningen längre. Man anser att domen är problematisk speciellt med tanke på att det hos Polismyndigheten finns anställda som dömts för både ringa misshandel och sexualbrott mot kvinnor och trots det fått jobba kvar.

– Jag kan inte se att det är fel att engagera sig mot brottslighet, särskilt inte som just den här polisen inte arbetar med brottsutredande verksamhet. Om det är något som den här domen gör så är det att påverka allmänhetens förtroende på ett negativt sätt, säger Veera Littmarck, ST:s chefsjurist, till Publikt.

Jenny Eriksson väljer att sluta som polis

Jenny Eriksson är inte beredd att ge upp sin förening och det står hon fast vid även efter AD:s dom.

Till SVT berättar hon att hon kommer sluta som polis och att hon börjat se sig om efter andra jobb.