Elektriker som håller i en elkabel vid sidan av höften.Coronapandemin är en av orsakerna till att antalet utbetalningar från AFA Försäkring ökade med tre miljoner kronor. Framför allt är det ersättningarna från AGB-försäkringen och AGS-försäkringen som har ökat. Foto: Virrage Images/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Under förra året ökade utbetalningarna från AFA Försäkring till medlemmarna i Elektrikernas fackförbund med tre miljoner kronor. Eftersom man måste ansöka om ersättningen själv misstänker man nu att ännu fler skulle haft rätt till ersättning, skriver tidningen Elektrikern.

AFA Försäkring betalade ut lite mer än 95 miljoner kronor under Elektrikernas avtal för anställda och tidigare anställda under förra året. Jämfört med 2019 är det en ökning med tre miljoner kronor.

Ökning av AGB- och AGS-försäkringen kan vara covidrelaterat

Ersättningen från AFA Försäkring kan innebära ett önskvärt tillskott för den som blivit sjuk och har en ansträngd ekonomi. Enligt Hans Andersson, Elektirkerförbundets ombudsman, kan ökningen bero på Covid-19 eftersom ökningen framför allt har synts i AGB-försäkringen och i AGS-försäkringen.

AGB-försäkringen är den försäkringen som träder in om du förlorar arbetet. För att försäkringen ska gälla måste du ha fyllt 40 år och haft anställning minst 50 månader under fem års tid. AGS-försäkringen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan om du blir sjuk. Den som är sjuk har alltså rätt till extra dagsersättning från AGS-försäkringen som ligger på cirka 10 procent av lönen.

Misstänker att fler har rätt till ersättning

Ersättningarna från både AGB och AGS har ökat bland Elektrikernas medlemmar. Något som Hans Andersson tror kan bero på coronapandemin.

Nu misstänker man att det är fler som har rätt till ersättning. Den enskilde måste nämligen ansöka om ersättning från AFA-försäkringen. Den betalas alltså inte ut automatiskt.

Glädjande att antalet TGL-ärenden har minskat

Även ärenden och utbetalningar gällande arbetsskadeförsäkringen har ökat. Däremot har ersättningarna från TGL-försäkringen (försäkring vid dödsfall) minskat. Enligt Hans Andersson kan det minskade antalet TGL-ärenden betyda att det är färre yrkesaktiva medlemmar inom Elektrikerna som har avlidit under året. 

Försäkringarnas villkor finns att ta del av på hemsidan för AFA Försäkring.