Kvinna i mörkt page och svart tröja pratar med en kvinna i ljusbrunt hår och vit tröja som sitter mitt emot henne.Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter. Målet är att fristående aktörer ska sköta förmedlingsinsatserna och matcha arbetslösa med jobb eller reguljär utbildning. Foto: Maples Images/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen kommer fortsättningsvis inte att hjälpa till med att förmedla jobb till arbetslösa. Målet är att jobbförmedlingen ska skötas av fristående aktörer. Däremot kan Arbetsförmedlingen hjälpa till vid nödfall, skriver Arbetet.

För att stötta arbetslösa i jobbsökandet planeras en ny insats som kallas förmedlingsinsatser. Det kan handla om att matcha arbetslösa med rätt jobb eller om reguljär utbildning.

Under en pressträff i fredags meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att förmedlingsinsatserna ska skötas av andra aktörer och inte av Arbetsförmedlingen. Det kan vara privata företag, kommuner eller andra ideella och idéburna organisationer.

Arbetsförmedlingen hjälper bara till i nödfall

Arbetsförmedlingen ska bara hjälpa till om någon marknad inte klarar av att levererar de tjänster som behövs. Matchningen ska då kunna utföras av Arbetsförmedlingen. Men enligt Eva Nordmark handlar det bara om att säkra utbudet under en begränsad tid.

Enligt Eva Nordmark vill man säkerställa att det finns ett stort utbud i hela landet. Det får inte finnas några så kallade ”vita fläckar”. En arbetssökande ska kunna få stöd oavsett var hen är bosatt. Målsättningen är att förmedlingen ska skötas helt och hållet av externa aktörer.

Arbetsförmedlingen ska se till att det finns lokal närvaro

Insatserna ska köpas in av Arbetsförmedlingen som ska se till att utbudet är tillräckligt. Arbetsförmedlingen kommer också att behålla ansvaret för att bedöma behovet hos de arbetssökande och fatta beslut om insatser.

Enligt Eva Nordmark är Arbetsförmedlingen en viktig myndighet och det är viktigt att det finns en lokal närvaro i hela landet. 

Många har fastnat hos privata jobbcoacher

Vi har tidigare skrivit om arbetslösa som fastnar hos de privata jobbcoacherna. En del som deltog i den tidigare insatsen Stöd och matchning fick delta flera gånger om innan de fick ett arbete. Men i början av 2020 påbörjade man införandet av den nya insatsen Kundval rusta och matcha i linje med januariavtalet. Kundval rusta och matcha ska ersätta den tidigare insatsen Stöd och matchning. 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter

Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen trots att avtalet har slutat att gälla i relation till Liberalerna och Centerpartiet.

Bland annat har regeringen föreslagit lagändringar som ska göra det lättare för Arbetsförmedlingen och externa aktörer att dela information. Man utreder även hur samverkan med kommunerna ska kunna ske framöver.