Arbetsmarknad

Under 2017 omfattades fler än 100 000 personer av provanställningar med en prövotid på sex månader. Nu vill Alliansen se en lagändring och förlänga provanställningarna till ett år, det rapporterar Arbetet.

Enligt nyligen framtagna siffror av SCB är provanställningar dubbelt så vanliga inom privat sektor än inom offentlig. Genom förslaget om en ny lag som innebär att provanställningar ska förlängas till ett år vill Alliansen att arbetsgivare ska våga anställa arbetskraft från ett bredare urval.

Att avbryta fasta anställningar kostar mer för arbetsgivaren

Genom att förlänga tiden för provanställningar vill Alliansen minska risken för att arbetsgivare ska drabbas av stora ekonomiska utgifter som avbrytandet av en fast tjänst innebär. 

Under en provanställning kan arbetstagaren istället sägas upp när som helst under prövotiden utan att det påverkar arbetsgivaren ekonomiskt.

Under 2017 hade 102 000 personer provanställningar

Siffrorna som SCB har tagit fram visar att 102 000 arbetstagare omfattades av provanställningar under förra året. Provanställningarna utgjorde 2,3 procent av arbetsmarknaden och i allra högsta grad inom privat sektor.

Provanställningar innefattar i de flesta fallen unga och nya på arbetsmarknaden som arbetar inom privat sektor. Bland de äldre är antalet provanställda fortsatt väldigt få.

TCO menar att förlängda provanställningar kan utnyttjas

Enligt Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO finns det en risk att arbetsgivare kommer missbruka provanställningarna om Alliansen får sitt lagförslag godkänt. 

– Provanställning är ju den mest osäkra anställningsformen. Den skulle kunna missbrukas när ambitionen inte är att tillsvidareanställa, säger Samuel Engblom till Arbetet.

Engblom menar också att han inte kan se hur förlängda provanställningar skulle skapa fler jobbchanser.