pappersfigur av en äldre man bredvid stegrande högar av mynt och en väckarklockaUnionen och Forena vill att mer tid i arbetslivet ska ge mer i pension än om man bara har arbetat några år. Foto: ITTIGallery/Shutterstock.com

Politik

Garantipensionen kommer att höjas framöver, till förmån för grupper som haft lägre inkomst. Men den allmänna pensionen planeras inte i nuläget att höjas samtidigt. Detta får kritik från fackförbunden Unionen och Forena, skriver Kollega.

Enligt regeringens höstbudget kommer garantipensionen per månad att höjas med 200 kronor. Bostadstillägget får i samband med detta ett högre tak på 7 000 kronor, som bättre motsvarar hyresnivåerna jämfört med nuvarande 5 600 kronor i månaden.

Förhoppningen är att förändringarna ska göra det bättre för pensionärer med sämre ekonomi. Det kan till exempel handla om inkomsttagare som till stor del har arbetat deltid, eller kommit in sent på arbetsmarknaden.

Unionen: Det behöver löna sig att arbeta mer

Fackförbundet Unionen ser mycket positivt på att garantipensionen blir högre. Samtidigt ser förbundet faror med att inte avsättningen höjs även för den allmänna pensionen i samma veva. Den allmänna pensionen styrs av hur mycket en person har haft i inkomst under sitt arbetsliv. 

Den förändring som görs nu kan leda till att det blir en liten skillnad i pensionen mellan dem som har haft lite arbete och dem som inte har arbetat alls. Hans Norin, pensionsexpert på Unionen, menar att det behöver löna sig att arbeta mer, eftersom det behövs människor som arbetar för att vi ska få in pengar i skatt.

– Ska det finnas legitimitet i systemet finns det därför en poäng i att pensionen påverkas av hur mycket en individ arbetar.

Forena vill också höja allmänna pensionen

Även Forena, försäkringsbranschens största fackförbund, menar att förändringarna blir missgynnande för dem som har arbetat mer. Har man haft lite inkomst under en längre tid får man inte mycket mer än dem som bara har arbetat i ett fåtal år.

– Det här går klart emot syftet att pensionen ska gynnas efter prestation, anser Håkan Svärdman, Forenas samhällspolitiska chef.

De pengar som i dag avsätts för den allmänna pensionen är 17,21 procent av inkomsten. Både Unionen och Forena vill att avsättningen höjs till 18,5 procent, upp till 7,5 basbelopp. Detta skulle enligt facken göra att de som har arbetat mer också får ut mer av sin pension.