Person sitter vid dator med hund i knät.Sedan i våras har fler arbetsgivare börjat tillåta distansarbete, och det är även fler anställda som har möjlighet att välja mellan kontor- och hemmajobb. Det visar en ny Novusundersökning. Foto: DiMedia/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt en ny Novusundersökning har antalet arbetsgivare som kräver att de anställda alltid ska jobba på plats minskat sedan i våras. Undersökningen visar även att allt fler tjänstemän själva får avgöra om de ska jobba på kontoret eller hemifrån, skriver Kollega.

En Novusundersökning, initierad av Sodexo, visar att allt fler arbetsgivare låter sina anställda jobba på distans. I mars tidigare år hade 26 procent av tjänstemännen en arbetsgivare som krävde att de alltid ska arbeta från kontoret, men i oktober hade siffran ramlat ner på 20 procent.

Det visar sig också att allt fler tjänstemän själva får bestämma om de ska jobba från kontoret eller ej. I mars svarade 14 procent av tjänstemännen att de hade den valmöjligheten och nu i oktober svarade 18 procent samma sak.

Ökad flexibilitet – färre uppsägningar

Enligt rapporten verkar även viljan att säga upp sig ha minskat sedan i våras. Då uppgav en tredjedel av tjänstemännen att de funderade på att byta jobb, medan en fjärdedel uppgav samma sak nu i höstas. Johanna Langer, Sodexos marknadschef, menar att den ökade flexibiliteten skulle kunna vara en av förklaringarna bakom den nedåtgående trenden.

Hon menar att det till viss del handlar om en effekt av konjunkturen, men alltså även att det har att göra med att fler arbetsgivare erbjuder möjligheten att jobba på distans.

Bidrar till bättre livskvalitet

Man ser en liknande trend i den arbetsmiljöundersökning som Arbetsmiljöverket publicerade förra veckan. Bland anställda med skrivbordsarbete uppger 17 procent att de främst jobbar på distans, och nio av tio menar att de kan göra ett bra, eller till och med mycket bra, arbete hemma.

Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, konstaterar att det inte är helt lätt att få ihop livspusslet, men att distansarbetet har gjort det enklare och både kan bidra till högre livskvalitet och ett mer hållbart arbetsliv. Bara man får rätt förutsättningar, tillägger hon i ett pressmeddelande.

Ergonomin en utmaning på hemmakontoren

En utmaning med distans- och hemarbetet är dock ergonomin.Det är till exempel mycket vanligare att ha höj- och sänkbart skrivbord på kontoret. Hemma kan fyra av tio variera mellan stående och sittande arbete, medan åtta av tio kan välja mellan att stå och sitta när de jobbar på kontoret.

Enligt Erna Zelmin är det alltid arbetsgivarens ansvar att se till att de anställdas arbetsmiljö är god, oavsett om de jobbar på kontoret eller hemma.