Fackförbund

Fler och fler unga väljer att bli medlemmar i ett fackförbund. Tidigare har andelen ungdomar som går med i fackförbund inte varit så pass hög. De senaste åren har dock de unga börjat omvärdera medlemskap i fackförbund. Delvis för att fackförbunden har börjat synas mer men även för att allt fler unga förstår värdet av att vara medlem i ett fackförbund.

Tips! Det finns fackförbund för studenter som ofta ger utmärkt rabatt på ditt medlemskap. Vissa fackförbund erbjuder gratis medlemskap för unga och studenter medan andra tar ut en väldigt låg avgift för hela studietiden.

För unga och studenter ingår ofta många förmåner som kan vara användbara även under studietiden. Vill du bli medlem i ett fackförbund bör du börja med att ta reda på vilka fackförbund du kan gå med i. Om du studerar inom ett visst område bör du bli medlem i ett fackförbund som är verksamt inom det området du studerar.

Ökningen kan bero på den allt osäkrare arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden blir allt osäkrare, särskilt för unga och studenter. Det leder till att allt fler efterfrågar reglerade löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet. För unga är även bostadsmarknaden tuff då det är svårt att få lån och kunna flytta hemifrån. De unga vill därför bli medlemmar i fackförbund så att de ska få en kolletivavtalsreglerad lön som faktiskt går att leva på samt så att fackförbunden politiskt kan driva krav på bättre anställningsvillkor och trygghet för unga.

Visste du? Av unga som blir medlemmar i ett fackförbund under studietiden är 60 procent kvar som medlemmar efter examen.

Dessutom har fackförbunden börjat synas mer på platser där unga finns, exempelvis genom att delta på olika universitets aktiviteter och besöka arbetsplatser där det finns unga. När unga väl får reda på vad ett medlemskap i ett fackförbund innebär väljer de oftast att bli medlemmar.

För studenter ingår oftast fler förmåner

Att vara medlem i ett fackförbund som student innebär oftast fler förmåner än vad många tror. Några förmåner som är extra användbara för unga och studenter är:

  • Extra studiestöd
  • Ersättning för kurslitteratur
  • Ansöka om stipendier
  • Tryggare anställning vid extra- eller sommarjobb
  • CV-granskning och råd inför arbetsintervjuer