Rapporter

Trots att vi lever längre och pensionsåldern höjs kan man se att åldersdiskrimineringen ökar. Förra året fick Diskrimineringsombudsmannen, DO, in 274 anmälningar om åldersdiskriminering.
– Man söker ofta någon som är ”ung och hungrig”, säger Erik Haglöf, VD på rekryteringsfirman Bohmans nätverk till SVT.

2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft som förbjuder att man diskrimineras för exempelvis kön, ålder och religion. Trots detta fick DO in 274 anmälningar om åldersdiskriminering förra året, ett av de högsta resultaten någonsin. 

Bara man som arbetssökande är tio år äldre än önskad ålder minskar chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare med 5 procentenheter. Ju närmre pensionsåldern man kommer desto mer minskar chansen att anses som attraktiv på arbetsmarknaden.

Åldersdiskrimineringen störst bland fordonsförare

Det var nationalekonomerna Magnus Carlsson från Linnéuniversitetet och Stefan Eriksson från Uppsala universitet som bestämde sig för att göra ett experiment på hur utbredd åldersdiskrimineringen faktiskt är på arbetsmarknaden. 

Studien utfördes genom att man skickade ut 6 000 fiktiva jobbansökningar. De jobbsökande var i åldrarna 35-70, förutom det var samtliga meriter identiska.

Resultaten Carlsson och Eriksson fick fram visade att chansen att få komma på intervju minskade kraftigt omkring 40 års ålder. En effekt som också var starkare för kvinnor än för män. 

Studien fokuserade på de sju yrkesgrupperna administratörer, kockar, lokalvårdare, restaurangbiträden, butikssäljare, företagssäljare och lastbilsförare. Effekten av åldersdiskrimineringen visade sig vara störst bland fordonsförare. 

Arbetsgivarna oroar sig för att viktiga egenskaper försvinner

Det visade sig genom en senare utförd enkätundersökning att arbetsgivarna oroar sig över att arbetstagare i 40-års åldern har tappat några av de egenskaper som är eftertraktas på marknaden. Egenskaper så som förmågan att lära sig nya saker, vara anpassningsbar och flexibel samt driven och initiativrik. 

Förra året bestämdes det att pensionsåldern ska höjas, vilket den kommer att göra successivt fram till 2026. Den lägsta åldern för att ta ut allmän pension kommer då höjas till 64 år. 2033 och framåt kommer ens anställning vara skyddad av lagen om anställningsskydd, las, fram tills man är 69 år gammal. 

Stefan Carlsson menar att arbetsgivarna behöver anställa även äldre om samhället vill att man ska arbeta längre.

– Jag tror det är viktigt att man diskuterar de här frågorna med allmänheten men också med arbetsgivare. Vilka förmågor som blir sämre när man blir äldre och vilka som inte blir det. Forskningen och den allmänna uppfattningen går isär där, säger Stefan Eriksson till Dagens arena.