sjukvårdspersonal kör patient på bår i sjukhuskorridorÖverbeläggningarna medför stora problem för arbetsmiljön på sjukhusen. Det händer att patienter blir kvar på akuten för att det inte finns plats på avdelningen. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Hittills i år har Arbetsmiljöverket fått in dubbelt så många anmälningar om arbetsmiljöproblem i vården jämfört med förra året. Några av orsakerna är överbeläggningar och den stora bristen på sjuksköterskor, som gör att situationen på jobbet för många blir ohållbar, skriver Kommunalarbetaren.

En 6:6a-anmälan är när ett skyddsombud anmäler ett problem i arbetsmiljön till arbetsgivaren. En sådan anmälan tas sedan vidare till Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren inte agerar, för att myndigheten ska göra en inspektion och, om det blir nödvändigt, utkräva böter.

Det senaste halvåret har 35 6:6a-anmälningar kommit in till Arbetsmiljöverket från sjukvården. Det är nästan lika många som under hela 2018, enligt siffror från Dagens medicin. Fortsätter denna takt kommer det alltså att innebära en fördubbling av antalet anmälningar innan året är slut.

Slutenvårdsavdelningar står för flest anmälningar

De flesta av anmälningarna kommer från somatiska slutenvårdsavdelningar på svenska sjukhus. Problemen handlar ofta om brister i lokaler och organisationer, men även om den psykosociala arbetsmiljön.

Högst upp på listan över 6:6a-anmälningar ligger Akademiska sjukhuset i Uppsala, som har åtta anmälningar hittills i år. Det skriver Läkartidningen.

Överbeläggningar är det största problemet i dag

Vilka slags problem det handlar om har förändrats de senaste åren, och i nuläget är det framför allt överbeläggningar som står för det ökade antalet ärenden. 

– För några år sedan hade man för många patienter kvar på avdelningarna, som man inte kunde vårda på ett ergonomiskt korrekt sätt. Det problemet kvarstår, men nu handlar det också om att patienter blir kvar på akuten, berättar Peter Burman som är regionchef på Arbetsmiljöverket.

Bristen på sjuksköterskor försvårar för övrig sjukvårdspersonal

Peter Burman lyfter också den alarmerande sjuksköterskebristen som en orsak till problemen i arbetsmiljön. Detta eftersom bristen på sjuksköterskor leder till fler stängda vårdplatser.

Situationen för övrig personal blir då ohållbar, menar han. Det har visat sig bli svårare för personalen att samarbeta med varandra. Många oroar sig också för att göra fel som äventyrar patientsäkerheten, säger Peter Burman.