Städare rengör golvet på ett kontor med en skurmaskin.Många anställda på Samhall jobbar med städning hos olika kunder, men är medlemmar i IF Metall som organiserar industriarbetare. Foto: THINK A/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Anställda på Samhall känner sig svikna av facket. Trots allvarliga arbetsmiljöproblem vittnar flera om att fackförbunden inte ställt upp, utan först satt sig ner med arbetsgivaren när anställda ska köpas ut, berättar Dagens Arbete.

Bland annat tvingas medarbetare på Samhalls med funktionsvariationer jobba med tuffa scheman både helger och kvällar, trots sjukvårdsintyg på att kroppen inte klarar tungt belastade jobb.

En av medarbetarna som upplevt detta heter Magnus. Han jobbade som truckförare, men berättar om en livsfarlig arbetsplats där tunga lastpallar rasade och personer fick fötterna påkörda. Trots att han försökte prata med både Samhall och facket fick han inget gehör – förrän han blev utköpt.

– Jag är oerhört besviken på hur lite facket gjorde. Det handlade om trakasserier, hot och kränkningar, dagligen.

Många är medlemmar i fel fackförbund

Åtta olika fackförbund organiserar arbetare på Samhall. De flesta av dem är medlemmar i IF Metall. Men majoriteten av de anställda jobbar med städning, ett område som egentligen hör till andra fackförbunds områden.

Denna felorganisering är en av orsakerna till att fackets händer är bakbundna, säger Tina Nordling, ansvarig för LO:s gemensamma avtal med Samhall. Det ursäktar inte bristen på agerande, men gör det svårare att agera. Ett annat problem är att det saknas skyddsombud.

Vinstkrav och konkurrens har lett Samhall bort från målet

2006 fick Samhall ett vinstkrav på sig från staten. Det anser LO är kärnan av problemet. Vinstkrav medför en förväntan att producera, och i längden kan det leda till att man tappar sin målbild, anser Tina Nordling.

– Samhall handlar ju om människor som ska få ett värde genom ett arbetsliv. Men också att träna upp sig och få en plats bland andra på arbetsmarknaden.  

Att Samhall gav sig in i städbranschen var också ett tveksamt drag, tycker hon. Branschen har hård konkurrens, och att konkurrera om stora kunder är kanske inte rätt forum för arbetare med funktionsvariation, enligt Tina Nordling.

Utspridda medlemmar försvårar fackets arbete

Hans Janeman är fackligt ombud för IF Metall på Samhall i Jönköping. Han berättar att det finns problem på alla arbetsplatser, men att Transport var ansvarigt fackförbund just i detta fall. Därför kan han själv bara påverka personärenden, inte arbetsplatsen,

Han tycker att hela Samhall borde ingå i ett och samma fackförbund för att underlätta arbetsmiljöarbetet. Det var också lättare på den tiden då Samhall drev sina egna verksamheter. Nu är medlemmarna utspridda på väldigt många arbetsplatser.