surfplatta med kalenderEn app kan underlätta schemaläggning

Arbetsmarknad

Appar har blivit en naturlig del av arbetslivet för anställda inom hotell och restaurang. På många sätt kan hanteringen av scheman, stämpling och avtalskontroller underlättas av sådana appar. Men det finns också risk för att stressen hos anställda ökar, skriver Hotellrevyn.

Så gott som alla större arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen har infört appar som ett självklart hjälpmedel i arbetet. I appen finns arbetsscheman, lönespecifikationer och stämpling, och det är där som passbyten och kommunikationen sköts.

Quinyx, en av de största apparna, har i dagsläget cirka 500 000 användare i Sverige.

Facket ser både fördelar och nackdelar med appar

Det här ger avtryck även i det fackliga arbetet. Emil Bäckström, central ombudsman för Hotell- och restaurangfacket (HRF) berättar att dokumentationen har blivit svårare, eftersom tidigare scheman inte sparas särskilt länge i appen.

Han menar också att det är svårare att upptäcka felaktigheter i lönespecifikationer i tid, eftersom anställda inte kollar dem lika frekvent som när de fick dem i handen. Å andra sidan är det alltid möjligt att gå tillbaka och titta på lönespecifikationerna i appen.

En bra sak som apparna öppnar upp för är att kunna varna om något bryter mot arbetsgivarens kollektivavtal. Det området vill Emil Bäckström att facket ska vara med och utveckla, vilket kräver en dialog med tillverkarna av apparna.

Schemaändringar går snabbare och utan dialog

Hos seriösa arbetsgivare kan apparna underlätta för de anställda, enligt Emil Bäckström. Men det har också blivit lättare för arbetsgivare att fuska, i de fall som de inte är seriösa.

– Det har till exempel blivit mycket lättare att med kort varsel ändra i de anställdas scheman, säger Emil Bäckström.

Appen gör också att det inte förs lika mycket dialog angående schemaändringar som tidigare, trots att arbetsgivaren egentligen ska samråda med den anställda två veckor i förväg. Nu får anställda vanligtvis bara en pushnotis som säger att de inte ska jobba.

Forskare: Riskerar att bli ett stressmoment

Doktoranden Magdalena Stadin forskar om digital stress i arbetslivet vid Jönköpings universitet. Hon pekar också på arbetsmiljörisker som apparna kan medföra. Bland annat påverkas återhämtningen från arbetets stressnivåer av att behöva hålla koll på telefonen.

Apparna kan absolut vara ett bra redskap i arbetet, menar Magdalena Stadin. Men de måste i så fall vara användarvänliga, och de anställda måste få såväl utbildning i att använda appen som teknisk support ifall appen krånglar.

– Sedan kan man diskutera om det är rimligt att anställda förväntas ha arbetsgivarens app på sina privata telefoner. Det kan bli ett problem för den som inte vill eller inte kan, säger Magdalena Stadin.