Rapporter

Svenska arbetarkvinnor har sämst arbetsmiljö i landet. Detta visar en rapport från LO där man undersökt hur arbetsmiljön utvecklats från början av 90-talet. Bäst arbetsmiljö har män i tjänstemannayrken.

LO har i en ny rapport som undersökt arbetsmiljön från tidigt 90-tal fram till 2016 kunnat konstatera att arbetarkvinnor är den grupp som har sämst arbetsmiljö i Sverige. Tillgången till hälsovård genom företagen har minskat hos de flesta grupper men det är främst arbetarkvinnor som drabbats.

Arbetarkvinnorna upplever dessutom en ökad stress och utsätts i högre grad för hot och våld än andra yrkesgrupper.

Den grupp med bäst arbetsmiljö ska enligt rapporten vara män i höga tjänstemannayrken.

En femtedel har drabbats av fysiska besvär på grund av arbetet

Drygt 20 procent av landets arbetarkvinnor har till följd av sitt arbete drabbats av fysiska besvär. Detta har i sin tur påverkat deras möjligheter att utföra ett bra arbete men det har även drabbat dem i hemarbetet.

Arbetsmiljön är inte mycket bättre hos arbetarmännen. Inom den gruppen är det knappt 20 procent som fått fysiska besvär på grund av arbetet.

Berit Müllerström som är LO:s vice ordförande menar att det arbetsgivarna håller på med är arbetsmiljödumpning.

– Vi brukar prata om lönedumpning, men det är minst lika allvarligt när arbetsgivare inte ser till att våra medlemmar får en bra arbetsmiljö, säger hon.

Fler utsätts för sexuella trakasserier

Jämfört med mitten på 90-talet så har antalet sexuella trakasserier ökat på arbetsplatserna runt om i landet. För arbetarkvinnorna har andelen som utsatts ökat från 7 till hela 15 procent.

Som att inte det vore nog har många kvinnor otrygga anställningsformer. Förutom osäkerheten brukar det innebära att man får en sämre introduktion till arbetet och mindre inflytande.

LO:s arbetsmiljöutredare Carola Löfstrand säger till Arbetet att om man som arbetsgivare inte har en relation till sina anställda så blir det väldigt svårt att arbeta för en bra arbetsmiljö.