Rapporter

En ny rapport från LO visar att kvinnor i arbetaryrken utsetts i större grad för sexuella trakasserier. Kvinnor med osäkra anställningsformer är enligt rapporten särskilt utsatta.

Joa Bergold är författaren och utredaren bakom LO-rapporten ”Kvinnlig fägring och machokultur”. I rapporten har hon undersökt i vilken utsträckning sexuella trakasserier förekommer i LO:s största förbund, Kommunal, Byggnads, Seko, IF Metall och Transport.

Kvinnor i arbetaryrken är extra utsatta för sexuella trakasserier

Det finns ett tydligt mönster där kvinnor i arbetaryrken i högre grad uppger att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier. Men det är inte från chefer eller kollegor det kommer ifrån, utan kunder och brukare, eller anhöriga till brukare.

– Problemen har ökat sedan 1997 och det är framförallt kvinnor i åldersgruppen 20 – 35 som utsätts. Kvinnor inom vissa specifika arbetaryrken är extra utsatta, de jobbar ofta i människonära yrken som har låg status så som personlig assistent eller undersköterska, säger Joa Bergold, till Dagens Arena.

De med osäkra anställningsformer utsätts i större grad

I Kommunal, som är det allra största LO-förbundet, uppger 10 procent att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier. På många arbetsplatser finns det en tystnadskultur och normen om att ”lite får man tåla”.

De som är i riskzonen att bli utsatta har vanligtvis en visstidsanställning. Inom vård och omsorg uppger exempelvis en fjärdedel med visstidsanställning att de utsatts för sexuella trakasserier. Om man jämför med de tillsvidareanställda är den siffran 12 procent.

Få anmälningar görs i rädslan att inte få jobb

Trots att många utsätts är det få anmälningar som görs. De med osäkra anställningsformer vågar helt enkelt inte. De är rädda att inte få fler jobb.

– Otrygga anställningar orsakar inte sexuella trakasserier, men de spelar in och kan förstärka en utsatthet. Man kan uppleva att man inte har samma ställning att säga ifrån gentemot sin kund eller kollega och chef. Det kan också bidra till att man blir mer utsatt av kollegor, som kanske inte hejdar sig när de vet att man inte kommer vara stadigvarande, säger Joa Bergold.