utsidan på ett av Arbetsförmedlingens alla kontorSeko har inte fått delta i processen med nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen. Foto: Susie Hedberg/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Nedskärningarna inom Arbetsförmedlingen kommer att beröra 132 kontor enligt det förslag som de fackliga organisationerna fått ta del av. Seko upplever att klubben inte fått vara delaktig i det förslag som tagits fram och ställer sig därför reserverade gentemot det, skriver Sekotidningen.

Arbetsförmedlingen kommer behålla 106 kontor och avveckla 132 kontor. Enligt Sekos ordförande på Arbetsförmedlingen, Mikael Listh har Seko inte fått vara delaktiga i hur processen ska gå till och vilka kontor som ska finnas kvar. Han säger att Arbetsförmedlingen inte har någon tidsplan och att beslutat har pressats fram trots att det inte kommer att ge en budgeteffekt förrän 2025.

Seko vill inte gå till centrala förhandlingar

Både Saco och Seko har inte begärt någon central förhandling men ställer sig reserverade till förslaget. Mikael Listh tror inte att en central förhandling kommer påverka arbetsgivarens beslut. Det skulle snarare bara dra ut på tortyren av personalen som vill ha ett besked om framtiden så snart som möjligt. 

Eftersom Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR och Statstjänstemannaförbundet, ST begärt en central förhandling så kommer det ändå att bli det. Även om Seko inte vill gå till centrala förhandlingar så kommer Seko att försöka bearbeta och påverka så mycket som möjligt även i fortsättningen enligt Mikael Listh.

Enligt Mikael Listh är förslaget från Arbetsförmedlingens ledning om att behålla 106 kontor mycket bättre än tidigare förslag som lämnats, nu kommer fler kontor att behållas.

Seko nöjda med kollektivavtal om turordning

Det kollektivavtal om turordning som de fackliga organisationerna har fått skriva under är Seko relativt nöjda med. Antalet statliga tjänsteår kommer vara avgörande i turordningen för vart man kommer placeras. De vakanser som skapas ska i första hand erbjudas till de som riskerar att bli uppsagda. Mikael Listh är ändå nöjd då förslaget då det var det bästa utifrån förutsättningarna. Att träffa en överenskommelse med en turordningslista där alla känner sig nöjda är omöjligt.

Inom en månad, tror Listh, att personalen på Arbetsförmedlingen kommer få veta om de kommer att få stanna eller om de finns med på listan av övertaliga. Parallellt med nedskärningarna kommer det ske en utbyggnad av Arbetsförmedlingens digitala kundtjänsten från 800 till 1 500 medarbetare, vilket öppnar upp möjligheten att arbeta kvar inom Arbetsförmedlingen.