Hand som fyller i staplar i uppåtgående graf på tavla.Under 2021 återhämtade sig arbetsmarknaden med råge. Men problemet med långtidsarbetslösheten kvarstår. Foto: Aysezgicmeli/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen var återhämtningen på svensk arbetsmarknad stark under 2021, där arbetslösheten minskade med 86 000 personer. I december 2021 låg arbetslösheten på 7,2 procent, vilket kan jämföras med 8,8 procent samma period 2020. Långtidsarbetslösheten däremot, den är fortsatt hög.

Arbetsförmedlingen har kunnat konstatera att återhämtningen på arbetsmarknaden var påtaglig under det gångna året. Arbetslösheten sjönk stadigt, och tack vare lättare restriktioner och ökad efterfrågan på arbetskraft kunde cirka 313 000 personer lämna Arbetsförmedlingen för ett nytt jobb.

I december 2020 låg arbetslösheten på 8,8 procent, medan siffran för december 2021 landade på 7,2 procent. Enligt Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, har arbetslösheten framför allt minskat bland ungdomar, inrikes födda och personer som minst har en gymnasieutbildning på cv:t.

Långtidsarbetslösheten vägrar att ge vika

Däremot ser man inga ljusare siffror när det gäller långtidsarbetslösheten i landet. Tvärtom. Under 2021 ökade antalet inskrivna arbetslösa som stått utan jobb i tolv månader eller längre. I december låg antalet personer som varit arbetslösa i över ett år på 180 000, och av dessa var över hälften födda i ett land utanför Europa.

Antalet personer som varit utan arbete i mer än två år har ökat under 2021, vilket Arbetsförmedlingen ser som alarmerande.

Hårdare restriktioner gör framtiden oviss

På grund av den ökade smittspridningen har hårdare restriktioner ännu en gång behövt införas, men om och i så fall hur detta kommer att påverka arbetslöshetssiffrorna är ovisst. Inom vissa branscher är behovet av arbetskraft fortsatt stort, medan andra snabbare påverkas av begränsningarna.

Pandemins effekter gör att långtidsarbetslösheten riskerar att ligga kvar på alldeles för höga nivåer, och enligt Arbetsförmedlingen kommer det oavsett restriktioner behövas rejäla satsningar för att få siffrorna att sjunka.